Pētījums par interneta un sociālo mediju ietekmi uz jaunatnes līdzdalību un darbu ar jaunatni

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/372f659f-5e39-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en -
Dalīties
Translate »