Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumi Nr.188 “Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām”**

https://likumi.lv/doc.php?id=227327
Dalīties
Translate »