Labklājības ministrijas metodika “7.2.1.2. pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika viena izglītojamā izmaksām”

https://m.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/lm-izmmet_vi_7212_04022022-viens-izglitojamais.pdf
Dalīties
Translate »