Finanšu ministrijas metodika “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai”

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/1km_izmaksu_metodika_nr_4.pdf
Dalīties
Translate »