Eiropas Padomes rekomendācijas par jauniešu, kas veic brīvprātīgo darbu, mobilitāti Eiropas Savienībā (ENG)

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7768-2022-INIT/xx/pdf
Dalīties
Translate »