Izsludināti projektu konkursi

4 Mar

Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 2024

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
4 Mar

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” 2024

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
5 Mar

“Erasmus+” 2024. gada marta “Partnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības, maza mēroga partnerības) projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana iespējama vienotajā ES programmu platformā
5 Mar

Centralizētais projektu konkurss “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO” 2024

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļvietnē
Translate »