Centralizētie projektu konkursi līdz 2020. gadam

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA) par”Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA. 

Informācija par līdzšinejiem projektu konkursiem

 • Projekta "Eiropas jaunieši kopā" EACEA/10/2020 mērķis ir izveidot tīklus, kas veicina reģionālās partnerības un pulcē jauniešus no visas Eiropas. Atbalstot vismaz 5 jauniešu organizāciju no 5 dažādām Erasmus + programmas valstīm iniciatīvas, projekts veicinātu plašāku pilsonisko līdzdalību un palīdzētu stiprināt Eiropas pilsonības sajūtu. Projekta pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomā un ir reģistrētas Erasmus+ programmas valstī. Organizācijas tiek aicinātas pieteikumus iesniegt tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 28. jūlijs, plkst. 17.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus projektu konkursam "Eiropas politikas augsta ranga amatpersonu vadīti izmēģinājumi izglītībā un mācībās"  EACEA/38/2019, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. maijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Atvērta reģistrēšanās programmai "Erasmus+: Sports". Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 21. aprīlis, plkst. 17.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus projektu konkursam "Zināšanu alianse 2020", EAC/A02/2019, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 26. februāris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Sociālā iekļaušana un kopējas vērtības: ieguldījums izglītības, mācību un jaunatnes jomā", EACEA/34/2019, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 25. februāris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus otrās pamatdarbības projektu realizēšanai "Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā 2020" EAC/A02/2019, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. februāris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Atbalsts politikas reformai – Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību izglītības, apmācības un jaunatnes jomā", EACEA/45/2019, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 19. novembris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Eiropas jaunatne 2019", EACEA/12/2019, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 18. jūlijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Nākotnē vērsti sadarbības projekti", EACEA/36/2018, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 19. marts, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas.

   

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus projektu konkursam "Zināšanu alianse 2019"  EAC/03/2018, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 28. februāris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus projektu realizēšanai "Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā 2019", EAC/A03/2018," tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 24. janvāris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Atbalsts politikas reformām, sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā", (Pilsoniskās sabiedrības sadarbība), EACEA/41/2018, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 6. decembris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Atvērta reģistrēšanās programmai "Erasmus+: Sports". Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4. aprīlis, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Eiropas jaunatne 2018", EACEA/16/2018, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 25. maijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Sociālā iekļaušana un kopējas vērtības: ieguldījums izglītības, mācību un jaunatnes jomā",  EACEA/10/2018, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23. maijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus otrās pamatdarbības projektu realizēšanai (jaunatnes jomas attīstība), EAC/A05/2017, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 8. marts, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Publicēts 02.03.2018. Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Saciālā iekļaušana un kopējās vērtības: Ieguldījums izglītības un mācību jomā", EACEA/10/2018, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23. maijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Atvērta reģistrēšanās programmas "Erasmus+: Sports" info dienai. Būs pieejams arī webinārs.

  Info diena norisinās 30. janvārī.  Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai "Pilsoniskās sabiedrības sadarbība jaunatnes jomā EACEA/26/2017", tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 14. decembris, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Vairāk informācijas

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus trešās pamatdarbības projektu realizēšanai (Atbalsts politikas reformām, sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā), tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 22. maijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).  Vairāk informācijas

   

 • Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus pirmās pamatdarbības projektu realizēšanai (plaša mēroga Eiropas Brīvprātīgā darba pasākumiem), tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 5. aprīlis, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

  Vairāk informācijas

 • Publicēts uzsaukums projektu pieteikumu iesniegšanai programmā "Erasmus+: Sports". Saitē pieejamas arī elekltroniskās projektu pieteikumu veidlapas. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5. aprīlis. 

  Vairāk informācijas

 • Publicēts līdz 2017. gadam
  Publicēts 16.12.2016.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 2. pamatdarbības projektus "Kapacitātes celšana jaunatnes jomā".
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 18.10.2016.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 3. pamatdarbības projektus "Pilsoniskās sabiedrības sadarbība".
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 29. novembrim.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 26.09.2016.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 3. pamatdarbības projektus "Politikas inovāciju iniciatīvas".
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 13. oktobrim.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 31.05.2016.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Kapacitātes stiprināšanas projektiem jaunatnes jomā.
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 1. jūlijam.

  Vairāk informācijas


  Publicēts 24.03.2016.

  Publicēts "Erasmus+" uzaicinājums iesniegt priekšlikumus Key Aaction 3 ietvaros par – atbalsts politikas reformām, sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (Parīzes deklarācijas ieviešanas kontekstā).
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz līdz 2016. gada 30. maijs.

  Vairāk informācijas


  Publicēts 21.12.2015.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 3. pamatdarbības projektus "Politikas inovāciju iniciatīvas".
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 14. aprīlim.

  Vairāk informācijas


  Publicēts 07.12.2015.

  Publicēti konkursa rezultāti: Otrās pamatdarbības projekti: Kapacitātes stiprināšanas projekti jaunatnes jomā

  Vairāk informācijas

  Publicēts 27.11.2015.

  Pieejamas programmas "Erasmus+: Sports" projektu pieteikumu veidlapas

  Vairāk informācijas

  Publicēts 29.10.2015.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Kapacitātes stiprināšanas projektiem jaunatnes jomā.
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 2. februārim.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 20.10.2015.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus "Atbalsts politikas reformām".
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 15. janvārim.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 15.07.2015.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Kapacitātes stiprināšanas projektiem jaunatnes jomā.
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2. septembrim.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 15.04.2015.

  Pieejamas jaunās programmas "Erasmus+: Sports" pieteikumu veidlapas, kas būs nepieciešamas 14. maija iesniegšanas termiņā.

  Vairāk informācijas

  Publicēts 20.02.2015.

  Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus otrās pamatdarbības projektu realizēšanai (sadarbības, inovācijas un labas prakses apmaiņai - kapacitātes stiprināšanai jaunatnes jomā), tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 3. aprīlis, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

  Lūdzu, nesūtiet kopiju elektronisko veidlapu drukātā veidā ar pasta starpniecību uz aģentūru; iesniegšana tiešsaistē ir pietiekama.
  Vairāk informācijas

  Publicēts 20.02.2015.

  Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektu pieteikumus pirmās pamatdarbības projektu realizēšanai (plaša mēroga Eiropas Brīvprātīgā darba pasākumiem), tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 3. aprīlis, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).
  Vairāk informācijas


  Publicēts 13.02.2015.

  Organizācijas, kas vēlas pieteikties nākotnes sadarbības veicināšanas projektiem, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus tiešsaistē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē.
  Iesniegšanas termiņš tiešsaistē: 2015. gada 24. februāris, plkst. 12:00 (pēc Briseles laika).
  Vairāk informācijas


  Publicēts: 15.12.2014.

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus: Erasmus+: Sports programmā Startēģiskajām pārtnerībām un Sporta bezpeļņas pasākumiem, kas saistīti ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu.
  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22. janvārim.
  Vairāk informācijas


  Publicēts: 09.12.2014.

  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē publicēti Kapacitātes stiprināšanas projektu jaunatnes jomā konkursa rezultāti. Apstiprināto projektu sarakstu atradīsiet šeit.


  Publicēts: 05.12.2014.

  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē publicēti 2. kārtas Sporta bezpeļņas pasākumu Eiropas līmenī rezultāti. Apstiprināto projektu sarakstu atradīsi šeit.


  Publicēts: 24.06.2014.
  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu: Ekspertu tīkls par sociālo dimensiju izglītībā un apmācībā

  Vispārējais šī līguma mērķis (attīstībai un sadarbībai): palīdzēt uzlabot Eiropas līmeņa politiku izglītības un apmācības jomā, izmantojot konsultatīvo ekspertu tīklu, kas strādā ar sociālo dimensiju izglītībā un apmācībā
  Piedāvājums bija jāiesniedz līdz 8. septembrim.
  Vairāk informācijas

Liene Bērziņa

Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste

Dalīties
Translate »