Projektu konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas un aktuālie izsludinātie projektu konkursi, kā arī projektu konkursu rezultāti programmām “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Jaunatnes politikas valsts programma”.

Dalīties
Translate »