Informatīvā diena par Partnerības sadarbības projektiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikvienu, kas vēlas īstenot programmuas “Erasmus+” projektus piedalīties informatīvās dienās, kas tiks organizētas tiešsaistē. Dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas norādītajos linkos.

Informācija par informatīviem tiešsaistes pasākumiem platformā “Zoom” projektu īstenotājiem:

15. septembris, plkst. 14.00 – Partnerības sadarbības projekti.

Plašāka informāciju par jauno “Erasmus+” programmu, projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama: www.jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

ES programmas “Erasmus+” projektu īstenošanai 2021. – 2027. gadā pieejamais finansējums Eiropā ir 26 miljardi eiro, no kuriem 10,3% ir paredzēti jaunatnes jomai.

 

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Sadarbības partnerības projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, no 2021. gada 27. – 29. septembrim  klātienē, Siguldā, notiks projektu darbnīca par Sadarbības partnerības projektiem. Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 16. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu.

Dalīties
Translate »