Līdzdalības atoms: Pašpārvaldes ceļā uz lieliem mērķiem

Pasākuma datums
14.  aprīlis,  2021
Norises vieta
tiešsaistē

Lai aktualizētu skolēnu un audzēkņu pašpārvalžu, kā arī skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās tēmu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu pilsoniskās līdzdalības formām, formālās un neformālās izglītības sinerģijai, kā arī Eiropas dimensijai pašpārvalžu darbā, no 12. aprīļa līdz 6.maijam notiks 5 tiešsaistes semināru cikls “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”.

Otrajā tiešsaistes seminārā “Pašvaldības ceļā uz lieliem mērķiem”, kas notiks 14. aprīlī no plkst. 11:00 – 13:00, dalībnieki noskaidros , kāda ir Eiropas Jaunatnes stratēģijas, Jaunatnes mērķu un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu saistība ar pašpārvaldi un kā to izmantot pašpārvalžu ikdienas darbā. Detalizētāk tiks aplūkoti 3 Eiropas Jaunatnes mērķi – kvalitatīva mācīšanās, ilgtspējīga zaļā Eiropa, kā arī telpa un līdzdalība visiem.

Semināram ir aicināti pieteikties pašpārvalžu dalībnieki, konsultanti un jaunatnes jomas interesenti.

Lai bagātinātu tiešsaistes semināru saturu ar piemēriem no dažādām Latvijas vietām, aicinām dalīties ar saviem pieredzes stāstiem izglītības iestādes un pašvaldības, kuru pašpārvaldēs pēdējo gadu laikā veiksmīgi

– īstenotas jauniešu pilsoniskās iniciatīvas;

– realizēti projekti;

– organizētas vietējai kopienai nozīmīgas aktivitātes.

Lai pieteiktu savu pieredzes stāstu, aicinām līdz pirmā tiešsaistes semināra norisei 12. aprīlī aizpildīt anketu: https://ej.uz/lidzdalibasatoms. Anketas izpilde aizņems aptuveni 3 minūtes. Pēc tās izpildes mēs sazināsimies ar jums uz norādīto kontaktinformāciju.

 

Plašāka informācija:

Nils Mosejonoks
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
e-pasts: nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv
tālr.: +371 67356283

Dalīties
Translate »