Mācības Beļģijā un Somijā – “Ej uz pārmaiņām!” par zināšanās balstītu stratēģiju izveidi

roka ar ruporu uz oranza fona

Moduļu mācības “Ej uz pārmaiņām! –  zināšanās balstīta stratēģiju izveide, izmantojot līdzdalības izpēti un pasākumus (Go for Change! – Creating knowledge-based strategies through participatory action research and follow-up)”, notiks no 2022.gada 4.aprīļa līdz 16.jūnijam Beļģijā un Somijā. Pieteikšanās līdz 10. februārim, aizpildot anketu SALTO resursu centra tīmekļavietnē.

Šīs moduļu mācības ir veidotas, lai atbalstītu vietējos jaunatnes darba veidotājus un uzlabotu vietējā darba ar jaunatni kvalitāti, izmantojot līdzdalības izpētes rīkus un izveidojot spēcīgas vietējās stratēģijas, atbilstoši esošajai Eiropas praksei un jaunatnes darba politikas plānošanai.

Moduļa ietvaros paredzētās mācības:

  • No 04.04.2022.-07.04.2022. moduļa mācības Kortreikā, Beļģijā;
  • Individuālu uzdevumu veikšana un vebināri (28.04.2022., 18.05.2022. un 08.06.2022. no plkst. 10:00-13:00 (pēc CET laika joslas);
  • No 13.06.2022. – 16.06.2022. moduļa mācības Kouvolā, Somijā.

Eiropas Harta darbā ar jaunatni nosaka: “Lai kvalitatīvi attīstītu darbu ar jaunatni vietējā līmenī, ir vajadzīgas skaidras procedūras nepārtrauktas rezultātu analīzes un izvērtēšanas veikšanai, parādot, kā tie saistīti ar priekšnosacījumiem, darba procesiem un darbībām un tālākas attīstības vajadzību”.

Lai sasniegtu Eiropas hartā noteikto, apmācības “Ej uz pārmaiņām (Go for change)!” veicinās dalībnieku vietējā darba ar jaunatni situācijas analīzi, piedāvājot rīkus un pieejas līdzdalības pētījumu plānošanai un īstenošanai.

Dalībnieku profils:

Jaunatnes darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi, jaunatnes projektu vadītāji, pašvaldību darbinieki un jaunatnes politikas plānotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas darba ar jaunatni attīstībai vietējā līmenī iesaistītās personas.

Mācības norisināsies angļu valodā.

Pieteikšanās anketa un vairāk informācijas atrodama SALTO resursu centra tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »