Studiju vizīte jaunatnes darbinieku labbūtībai

Līdz 26. jūnijam iespēja pieteikties studiju vizītei “Youth workers well-being”, kas norisināsies no 2022.gada 17.augusta līdz 2022.gada 19.augustam Latvijā.

Attēls ar aicinājumu pieteikties mācību vizītei par jaunatnes darbinieku labsajūtu

 • Vai ikdienā strādā ar jauniešiem?
 • Vai ikdienas darbā esi kādreiz izjutis/-usi motivācijas trūkumu?
 • Vai esi saskāries/-usies ar izdegšanas pazīmēm?
 • Vai esi jutis/-usi tuvojamies izdegšanu?
 • Vai kādreiz ir radies jautājums par darba ar jaunatni nozīmi?
 • Vai jūti, ka vēlies iegūt jaunu perspektīvu ikdienas darba veikšanai?

Ja uz vienu vai vairākiem jautājumiem atbilde ir “Jā!”­ – aicinām pieteikties studiju vizītei, kuras uzdevumi ir:

 • dalīties pieredzē par atbalsta sniegšanu jaunatnes jomas profesionāļiem (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, lēmumpieņēmēji, NVO pārstāvji u.c.);
 • izzināt un izprast jaunatnes darbinieku ikdienas darba dažādos aspektus un izaicinājumus;
 • radīt idejas, kā saglabāt un veicināt motivāciju ikdienas darbā ar jauniešiem un pārvarēt izdegšanu;
 • apkopot informāciju par metodēm, rīkiem un resursiem, kas palīdz uzlabot jaunatnes darba kvalitāti caur jaunatnes darbinieku labbūtības veicināšanu;
 • dalīties pieredzē, kā iespējas izveidot un ieviest atbalsta sistēmu jaunatnes jomā iesaistītajiem vietējā un starptautiskā mērogā;
 • attīstīt idejas, kā veicināt jaunatnes darba un tajā iesaistīto profesionāļu prestiža celšanu.

Dalībnieku profils:

Jaunatnes jomas profesionāļu, kuri ikdienā veic darbu ar jaunatni (vismaz 50% no ikdienas darba pienākumiem ir tiešais darbs ar jauniešiem) un jomā strādā vismaz 2-3 gadus:

 • jaunatnes lietu speciālisti;
 • jaunatnes darbinieki;
 • NVO pārstāvji;
 • pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītie (lēmumpieņēmēji, projektu koordinatori, projektu vadītāji u.tml.);
 • skolotāji, atbalsta personas, speciālo izglītības programmu īstenotāji, interešu izglītības pedagogi;
 • citu jomu profesionāļi, kuri veic tiešo darbu ar jaunatni (labklājība, sociālais darbs, veselība, sports u.tml.)

Vairāk informācijas un pieteikšanās SALTO Resursu centra tīmekla vietnē.

Par mācību saturu un programmu rūpēsies mācību vadītājas: Nataļja Gudakovska un Lauma Žubule

Darba valoda mācībās: angļu.

 

Studiju vizīte tiek rīkota Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local” ietvaros.

 

Papildus jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Agnesi Kārkliņu, rakstot uz e-pasta adresi: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv, vai zvanot 67251180.

Dalīties
Translate »