Starptautiskas mācības “Cross Over – Training for Quality in Strategic Cooperation Across Sectors for the Youth Field”

Pasākuma datums
7.  - 11.  septembris,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 05.07.2021
Norises vieta
Ungārija
Kategorija

Lai uzlabotu sadarbības partnerību kvalitāti jaunatnes jomā, Ungārijas nacionālā aģentūra aicina pieteikties mācībām “Cross Over – Training for Quality in Strategic Cooperation Across Sectors for the Youth Field“, kas notiks no 7. līdz 11. septembrim Budapeštā, Ungārijā. Pieteikšanās līdz 2021. gada 20. jūlijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Cross Over mācību mērķis ir veicināt organizāciju iesaisti “Erasmus+” 2. pamatdarbības sadarbības partnerību projektos (agrāk stratēģiskās partnerības), uzlabot to kvalitāti un veicināt pozitīvu ietekmi uz jaunatnes jomu. Lai piedalītos mācībās dalībniekiem ir jābūt sagatavotiem, proti, dalībnieki ir piedalījusies nacionāla mēroga mācībās par sadarbības partnerību projektiem vai maza mēroga partnerībām.

Mācības ir paredzētas dalībniekiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, spēj sazināties angļu valodā, var aktīvi piedalīties un līdzdarboties visu mācību laiku, ir pieredze projektu ieviešanā, ir saistīti ar organizāciju, kas spēj sniegt pozitīvu ieguldījumu jaunatnes jomā un kuriem ir KA2 projekta pamatideja.

Vairāk informācija pieejama SALTO-YOUTH tīmekļa vietnē.

Dalīties
Translate »