Starptautisks seminārs mācību vadītājiem un ekspertiem par jaunatnes līdzdalību “New Power in Youth”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 7. septembrim pieteikties starptautiskam semināram mācību vadītājiem un ekspertiem par jaunatnes līdzdalību “New Power in Youth”, kas notiks Kiprā no 2023. gada 9. līdz 13. oktobrim.

Eiropas līmeņa seminārs par jaunatnes līdzdalību mācību vadītājiem un ekspertiem ir daļa no valstu aģentūru stratēģiskās partnerības “New Power in Youth”, un tā mērķis ir pulcēt mācību vadītājus un profesionāļus, kas strādā ar jaunatnes līdzdalības tematu Eiropas kontekstos. Klātienes tikšanās norisināsies Kiprā, no 2023.gada 9. līdz 13. oktobrim.

Semināra mērķi ir:

 • pulcēt vienkopus mācību vadītājus un jaunatnes līdzdalības ekspertus, kuri iesaistīti jaunatnes vai izglītības un mācību jomā, lai gūtu ieskatu dažādos konceptos un metodoloģijā līdzdalības un pilsoniskās līdzdalības demokrātiskajā dzīvē veicināšanai;
 • veidot vienotu izpratni par jaunatnes līdzdalības prioritāti un savstarpēju sasaisti starp jaunatnes jomu un izglītības jomu programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
 • veicināt sadarbības kultūru un nodrošināt dalībniekiem (mācību vadītājiem un ekspertiem) tīklošanās iespēju, lai stiprinātu nākotnes sadarbību ar valstu aģentūrām, SALTO līdzdalības un informācijas centru, un citiem;
 • attīstīt potenciālas līdzdalības ekspertu un mācību vadītāju kopas izveides ideju, kuras ietvaros plānota gan mācību vadīšana/fasilitēšana, gan citas aktivitātes, kā kartēšana, dizaina domāšanas izpēte un citas.

Semināram pieteikties aicināti mācību vadītāji, jaunatnes darbinieki, jaunatnes jomas pētnieki, kas strādā vietējā vai starptautiskā līmenī, un pasniedzēji, skolotāji, izglītības un mācību jomas pētnieki, kas jau orientējas neformālās izglītības metodēs un pilsoniskajā līdzdalībā jaunatnes jomā vai arī ir ieinteresēti un apņēmības pilni uzzināt par tām vairāk, un:

 • vēlas attīstīt un atbalstīt jaunatnes līdzdalību, jo sevišķi sasaistē ar Jaunatnes līdzdalības stratēģiju un Jaunatnes līdzdalības rīku kopumu;
 • sadarbojas ar valsts aģentūru vai SALTO resursu centriem jaunatnes vai izglītības un mācību jomā, vai vēlas uzsākt šādu sadarbību;
 • gatavi piedalīties ne vien seminārā, bet arī turpmākās aktivitātēs;
 • gatavi, saskaņā ar semināra dalībnieku kopēju vienošanos, apņemties atbalstīt līdzdalības aktivitāšu attīstīšanu, kuras tiks organizētas “New Power in Youth” partnerības un/vai citu valsts aģentūru iniciatīvu ietvaros;
 • labi pārvalda angļu valodu mutvārdos un rakstos;
 • gatavi strādāt komandā gan iespējamās ekspertu kopas ietvaros, gan citos nacionālos un starptautiskos kontekstos.

Mācību ietvaros plānots:

 • viena tiešsaistes tikšanās, lai savstarpēji iepazītos, 2023.gada septembra beigās;
 • trīs dienu klātienes pasākums Kiprā 10.-12.oktobrī (ierašanās 9.oktobrī, projām došanās 13.oktobrī);
 • viena tiešsaistes tikšanās pēc semināra 2023.gada novembrī vai decembrī.

!Atlasītajiem dalībniekiem obligāti jāpiedalās gan tiešsaistes, gan klātienes tikšanās.

Pirms pieteikšanās semināram, aicinām interesentus iepazīties ar šādiem dokumentiem (angļu valodā):

Eiropas līmeņa seminārs par jaunatnes līdzdalību mācību vadītājiem un ekspertiem ir daļa no valsts aģentūru stratēģiskās partnerības “New Power in Youth”, ko vada Igaunijas valsts aģentūra un kurā iesaistītas Rumānijas, Bulgārijas, Kipras, Somijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Slovēnijas valsts aģentūras, kā arī SALTO PI, SALTO SEE, SALTO ID centri. Pasākumu organizē Kipras valsts aģentūra.

Pieteikšanās un dalības maksa

Dalība darbnīcā ir bezmaksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz līdzmaksājums EUR 28,46 apmērā. Uzturēšanās, ēdināšanas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas sedz mācības organizējošā aģentūra (Kipras valsts aģentūra) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Plašāka informācija un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 7. septembrim) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļvietnē.

Radās jautājumi?

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pieteikšanos un došanos uz starptautiskām mācībām pieejami JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “SALTO resursu centrs”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Leldi Vaivodi (e-pasts: lelde.vaivode@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »