Starptautiska mācību vadītāju apmācība par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieredzējušus mācību vadītājus, neformālās izglītības trenerus un fasilitātorus līdz 2023. gada 14. maijam pieteikties starptautiskām mācībām par Eiropas programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” –  “Training of Trainers for European Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps Projects 2023/2024”.

Dalībnieku profils

Mācības ir paredzētas mācību vadītājiem, neformālās izglītības treneriem un fasilitātoriem ar iepriekšēju pieredzi neformālajā izglītībā, kā arī programmu Jaunatnes darbībā, “Erasmus+” jaunatnes jomā un Eiropas Savienības programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidošanā, īstenošanā un vadīšanā.

Mācību struktūra

Mācības norisināsies laika posmā no 2023. gada 22. septembra līdz 2024. gada 22. jūnijam. Mācības sastāvēs no:

 1. trīs klātienes semināriem:
 • 22.09.2023. – 01.10.2023. klātienes seminārs Portugālē;
 • 20.01.2024. – 29.01.2024. klātienes seminārs Vācijā;
 • 15.06.2024. – 22.06.2024. klātienes seminārs Itālijā.
 1. starptautisku mācību projekta dizainēšanas (veidošanas) un īstenošanas kopā ar citiem starptautiskiem mācību vadītājiem (Mācību dalībniekiem);
 2. tiešsaistes mācīšanās;
 3. mācību vadošo treneru mentoringa atbalsta.

Dalībniekiem paredzētais ieguldījums mācību procesā

Mācības paredz zināmu laika un darba ieguldījumu ikvienam dalībniekam. Piesakoties mācībām, dalībniekiem ir jārēķinās ar vismaz 55 dienu iesaisti:

 • 28 dienas semināriem (t.sk. arī iekļautas ceļošanas dienas no/uz norises vietām);
 • 12 dienas mācību projekta veidošanai (t.sk. gatavošanās darbi, plānošanas tikšanās un mācību procesa fasilitēšana);
 • 15 dienas (vidēji 1-2 dienas mēnesī) tiešsaistes un vienaudžu mācībām (peer learning), mentoringam un tamlīdzīgi.

Vairāk informācijas un pieteikšanās (iespējama līdz 14.05.2023.SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Atlase

Mācību ietvaros JSPA atbalstīs 1 pārstāvja dalību. Lai noteiktu dalībnieku/-ci, kurš/-a tiks atbalstīts/-a, dalībnieku atlase noritēs 2 posmos:

 • 1. posmā tiks atlasīti dalībnieki, balstoties uz SALTO Resursu centra tīmekļvietnē aizpildīto pieteikuma anketu un dalībnieka atbilstības kritēriju izvērtēšanu;
 • 2. posma ietvaros 1.kārtā atlasītie dalībnieki tiks aicināti uz interviju ar JSPA pārstāvjiem.

Dalības maksa

Mācību ietvaros dalībniekiem pašiem jāsedz līdzmaksājums EUR 300,00 (trīs simti eiro un 00 centi) apmērā. Programmas, uzturēšanās, ēdināšanas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas sedz mācības Salto Resursu centrs, mācības organizējošā aģentūra (Portugāles, Vācijas un Itālijas nacionālās aģentūras) un JSPA.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāju Agnesi Kārkliņu (tālr. 67251180, e-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv).

Plašāka informācija par mācībām pieejama šajā PDF failā.

Dalīties
Translate »