Seminārs “Iesaisties iekļaušanā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes organizācijas, kuras vēlas nodrošināt iekļaujošas aktivitātes savā darbā ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem, pieteikties semināram “Iesaisties iekļaušanā”. Tas norisināsies no 2022. gada 5. līdz 9. novembrim Bratislavā, Slovākijas Republikā.

Pasākuma galvenais mērķis ir paaugstināt to jaunatnes darbinieku kompetenci, kuri vēlas izmantot iekļaujošas aktivitātes savā darbā ar jauniešiem. Viens no mērķiem ir sniegt konkrētus un praktiskus padomus, lai jaunatnes projektu programmās iesaistītu vairāk jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem.

Organizatori iepazīstinās ar pamatnostādnēm par invaliditātes iekļaušanu (Guidelines on Disability-Inclusion) kā instrumentu, lai atbalstītu organizācijas, kas ir atvērtas darbam ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem, bet ir ar nelielu vai nesaistītu pieredzi, plānojot Eiropas jauniešu mobilitātes pasākumus, kas ietver jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem.

Seminārā uzmanība tiks pievērsta tam, lai sniegtu pārskatu par visām lietām, kas jāievēro plānojot un realizējot starptautiskus iekļaujošus jaunatnes projektu programmu pasākumus, ņemot vērā dalībnieku ar invaliditāti un veselības traucējumiem dažādās individuālās vajadzības. Būs iespēja uzzināt par finansēšanas iespējām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmās, veidojot kvalitatīvus un jēgpilnus pasākumus, kas ietver jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem.

Semināra mērķi:

 • palielināt jaunatnes darbinieku kompetenci, iesaistot jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem Eiropas jauniešu mobilitātes pasākumos;
 • īstenot pastāvīgu pieeju, plānojot un īstenojot ar invaliditāti saistītas jauniešu mobilitātes darbības;
 • sniegt konkrētus un praktiskus padomus un metodes, lai iesaistītu jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem;
 • izpētīt jautājumus, kas jāņem vērā, plānojot jauniešu mobilitātes pasākumus, kuros iekļauti jaunieši ar invaliditāti un veselības traucējumiem;
 • sniegt konsultācijas par jauniešu ar invaliditāti un veselības traucējumiem drošu iesaistīšanu jauniešu mobilitātes pasākumos;
 • ņemt vērā dažādu jauniešu ar invaliditāti un veselības traucējumiem vajadzības;
 • izpētīt labās prakses piemērus un noteikt iespējamos šķēršļus un veidus, kā tos pārvarēt;
 • iedvesmoties no praktiskiem piemēriem par jauniešu mobilitātes pasākumiem, kuros iekļauti jaunieši ar invaliditāti un veselības traucējumiem.

Dalībnieku profils:

 • jaunatnes darbinieki un organizācijas, kas vēlas padarīt savus jauniešu mobilitātes pasākumus iekļaujošākus un sasniegt daudzveidīgāku mērķauditoriju;
 • ir pieredze darbā ar “Erasmus+” un/vai “Eiropas Solidaritātes korpusa” jauniešu mobilitātes pasākumiem un maz zināšanu par darbu ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem;
 • organizācijas ar pieredzi jauniešu mobilitātes pasākumu organizēšanā jauktajām grupām, kas vēlas izstrādāt stratēģiskāku iekļaujošu pieeju.

Šis pasākums attiecas uz jaunatnes darbiniekiem, projektu vadītājiem un dažādu organizāciju pārstāvjiem, kuri vēlas iekļaut jauniešus ar ierobežotām iespējām jauniešu mobilitātes pasākumos. Tas piedāvā iespēju izpētīt programmas kā instrumentu, lai veicinātu un atbalstītu jauniešu drošu līdzdalību un sociālo integrāciju pašā programmā, darbā ar jaunatni un sabiedrībā.

Mudinām pieteikties dalībniekus ar dažādām vajadzībām. Mēs apspriedīsim ar jums individuālas vajadzības, lai būtu iespējama dažādu dalībnieku līdzdalība (tulkojumi, personiskā palīdzība/atbalsts utt.).

Semināra norises vieta ir piemērota dalībniekiem ar kustību ierobežojumiem.

Darba valoda: angļu.

Pasākums plānots klātienē, un tajā tiks ievērotas visas pasākuma norises brīdī noteiktās epidemioloģiskās prasības publisku pasākumu norisei Slovākijas Republikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatori rūpīgi vēros C-19 pandēmijas attīstību un patur tiesības atcelt pasākumu saskaņā ar iekšējiem lēmumiem par publisku pasākumu rīkošanu  valstī. Aicinām sekot līdzi aktuālajām epidemioloģiskās drošības prasībām Slovākijas Republikā.

 

Iepriekšēja reģistrācija pasākumam līdz 21.septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Katrīnu Vītolu (tālr. 67358066; e-pasts: katrina.vitola@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »