SALTO tiešsaistes mācības “Apjukums ar iekļaušanu”

Pasākuma datums
20.  - 22.  aprīlis,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 02.04.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Kategorija

Iekļaušanai visā Eiropā ir daudz šķēršļu. Lai veicinātu iekļaušanu darbā ar jauniešiem, klīdinātu neskaidrības, un nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītos ar dažādiem neformālās izglītības rīkiem, Īrijas nacionālā aģentūra no 20. – 22. aprīlim rīkos tiešsaistes mācības “Confusion of Inclusion”. Dalībai mācībās līdz 2. aprīlim nepieciešams reģistrēties SALTO-YOUTH centra tīmekļa vietnē.

Mācību uzdevums ir izpētīt, kā jaunatnes jomas profesionāļi, kas strādā ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, var veicināt viņu iekļaušanu. Mācību laikā dalībnieki iepazīs dažādus neformālās izglītības rīkus, kurus var izmantot jaunatnes darbinieki, lai savās kopienās un mērķgrupās veicinātu daudzveidības un iekļaušanas kultūru.

Pabeidzot mācības, dalībnieki iegūs instrumentu kopumu sociālās iekļaušanas veicināšanai, iegūs izpratni un zināšanas par “7 iekļaušanas pīlāriem” un uzzinās par rīkiem, kas palīdzētu šo modeli īstenot ikdienas darbā ar jauniešiem. Apmeklējot interaktīvas darbnīcas, dialoga un jautājumu platformas, mācību vizītes un tikšanās ar galvenajiem Īrijas sabiedrībā aktīvajiem jaunatnes nozares pārstāvjiem, dalībnieki iegūs izpratni par iekļaujošu jaunatnes darbu Eiropā un Īrijā.

Mācību galvenie mērķi ir:

  • attīstīt izpratni par to, kāda varētu būt iekļaujoša sabiedrība, izzinot dažādas pieejas visā Eiropā; 
  • izpētīt problēmas, kas saistītas ar iekļaušanas veicināšanu jaunatnes darbā, izmantojot gadījumu izpēti, ideju vētras, un dalīties ar jaunatnes darbinieku pieredzēm par veidiem, kā tās vislabāk pārvarēt; 
  • uzlabot zināšanas un prasmes neformālās izglītības (NFL) jomā un izprast NFL galvenos principus darbā ar jaunatni; 
  • likt pamatu jēgpilnām un saliedētām attiecībām visā Eiropā;
  • programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” izmantošana, lai veicinātu iekļaušanu un turpmākās sadarbības iespējas jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem.


Mācības notiks 20. aprīlī – 17:30 – 20:30, 21. aprīlī – 10:30 – 13:30 un 22. aprīlī – 10:30 – 13:30. 

Dalīties
Translate »