POWER mācības par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma

POWER SALTO macibas

POWER ir mācību programma ieslodzījuma vietu, Probācijas dienestu un nevalstisko organizāciju darbiniekiem neformālās izglītības iespēju apzināšanai un pieredzes apmaiņai par labās prakses piemēriem – aktivitātēm un projektiem, kuros ir  iesaistīti jaunieši ieslodzījumā/pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma. Mācības notiks 9.-10.decembrī tiešsaistē (Zoom platformā) angļu valodā.

Mācību programmas mērķi:

  • Neformālās izglītības lomas apzināšana darbā ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma;
  • Veicināt pieredzes un metožu apmaiņu sociālās iekļaušanas jomā, balstoties uz mācību dalībnieku ikdienas pieredzi darbā ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma;
  • Iepazīstināt dalībniekus ar “Eiropas Solidaritātes korpusa” vai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmu iespējām darbā ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma.

Tiešsaistes mācību  metodoloģija balstīsies uz neformālās izglītības principiem.

Mācības ir paredzētas:

  • Slēgto iestāžu (ieslodzījuma vietu u.c.), Probācijas dienestu darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, projektu koordinatoriem, jaunatnes darbiniekiem u.c.), kuri ikdienā strādā ar jauniešiem;
  • Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri strādā vai vēlas strādāt ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma;
  • Dalībniekiem ir jābūt spējīgiem sazināties angļu valodā, jo mācības notiks angļu valodā;

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Mācību vadītājas: Natālija Gudakovska (Latvija) un Federica Milano (Spānija).

Kā pieteikties?

Mācībām var pieteikties līdz 25.novembrim tiešsaistē aizpildot anketu.

Plašāka informācija:
Jana Priedniece
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: +371 67356258
jana.priedniece[at]jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »