Konference par atšķirīgām pieejām jaunatnes darbam dažādās NEET situācijās (Turcija)

Aicinām pietiekties konferencei “On track 5 – Different youth work approaches for different NEET situations”, kas notiks no 2021.gada 7.decembra līdz 11.decembrim Stambulā, Turcijā. Pieteikšanās līdz 2021.gada 26.septembrim.

Konference vienuviet pulcēs 80 profesionāļus un tiek rīkota ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp dažādām nozarēm, lai izveidotu vairāk iespēju jauniešiem NEET situācijā un iekļaušanai sabiedrības aktivitātēs, izglītībā un darba tirgū.

Uzdevumi:

 • Apzināt esošo NEET situāciju, kā arī veidus un instrumentus darbā ar jauniešiem NEET situācijā.
 • Apmainīties pieredzē un dalīties ar labās prakses piemēriem, īpaši ņemot vērā darbu Covid-19 pandēmijas situācijā.
 • Dalīties ar resursiem darbam ar jauniešiem NEET situācijā, kā, piemēram, SALTO Inclusion and Diversity study “On Track”.
 • Veicināt atpazīstamību un vērtību celšanu darbam ar jauniešiem NEET situācijā starptautiskā līmenī un sadarbības veicināšanu starptautisku projektu organizēšanai Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpuss un citu programmu ietvaros.

Dalībnieku profils
Aicinām pietiekties dalībniekus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā:

 • Jaunatnes darbiniekus un jauniešu līderus;
 • Nevalstisko organizāciju pārstāvjus;
 • Skolotāji vai skolu atbalsta personāls;
 • Sociālie darbinieki un sociālo dienestu pārstāvji;
 • Valsts un pašvaldību darbinieki un politikas plānotāji, kas iesaistīti sociālās iekļaušanas, nodarbinātības un darba ar jaunatni attīstības veicināšanā;
 • Pētnieki un akadēmiskais personās, kas padziļināti veic NEET situācijas izpēti;
 • Citu jomu profesionāļi (veselības, sporta, politikas, izglītības, labklājības u.c.), kuri tiešā veidā strādā ar jauniešiem NEET situācijā.

 

Konferenci plānots rīkot klātienē. Ja Covid-19 slimības izplatības ierobežojumu dēļ nebūs iespēja konferenci rīkot klātienē, tās norise tiks pārcelta uz tiešsaisti (online).

 

Vairāk informācijas atrodama: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/ontrackconference5/

Dalīties
Translate »