Mācību kurss Portugālē par Ukrainu un Eiropas Savienību solidaritātes kontekstā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 4. aprīlim aicina pieteikties mācību kursam Portugālē “Ukraina – Eiropas Savienība: Solidaritāte ņem virsroku” (“Ukraine – European Union: Solidarity prevails“), kas plānots no 6. līdz 10. maijam Portugālē.

Koncentrējoties uz Eiropas Savienības (ES) vērtībām un piederības sajūtu Eiropai, šīs aktivitātes mērķis ir izpētīt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) projektus kā spēcīgu instrumentu, lai veicinātu solidaritāti, sociālo integrāciju, aktīvu līdzdalību, demokrātiju, toleranci, mieru un cilvēktiesības. Pasākums dos iespēju dalībniekiem apmainīties ar idejām un veidot jaunus projektus vai pielāgot pašreizējos.

Mērķi

 • Palielināt zināšanas par ESK Solidaritātes projektiem un mudināt dalībniekus izmantot jaunatnes programmas kā instrumentu, lai izstrādātu, veicinātu un īstenotu projektus, galveno uzmanību pievēršot solidaritātei, jaunu migrantu, bēgļu un jaunu cilvēku, kas ierodas no sarežģītiem apstākļiem sociālajai integrācijai jaunās valstīs un jaunās vietējās kopienās.
 • Pastiprināt izpratni par Eiropas vērtībām.
 • Izprast solidaritātes nozīmi un kontekstu un izpētīt, kā integrācijas un daudzveidības prioritātes ieviest dzīvē.
 • Nodrošināt pilnīgu izpratni par Eiropas Solidaritātes korpusu (ESK) kopumā un jo īpaši par solidaritātes projektiem.
 • Ieviest un izpētīt solidaritātes projektus kā spēcīgu instrumentu, lai veicinātu solidaritāti un sociālo integrāciju, pilsonisko līdzdalību, demokrātiju, iecietību un cilvēktiesības miera apstākļos.
 • Izpētīt un izprast solidaritātes projektu dažādās lomas, kā arī dažādus plānošanas un īstenošanas posmus un dimensijas.
 • Atbalstīt jaunu migrantu, bēgļu un no sarežģītiem apstākļiem ieceļojošu jauniešu sociālās integrācijas kompetences attīstību.
 • Nodrošināt prakses, pieredzes, viedokļu un nākotnes ideju apmaiņu.
 • Iedvesmot un radīt iespējas turpmāko solidaritātes projektu plānošanai un rīcības plāniem pašreizējo projektu pielāgošanai.

Mērķa grupa

 • jaunieši (+18), kuru dzīvesvieta ir Ukraina, vai jaunieši (+18) no Ukrainas, kas dzīvo programmas valstīs, kuras piedalās Erasmus+ programmas vai Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumos.
 • jaunieši (+18)) no programmas valstīm, kas piedalījās pasākumos saskaņā ar Erasmus+ programmu vai Eiropas Solidaritātes korpusu, kas notika Ukrainā vai kurā bija iesaistīti partneri no Ukrainas.
 • Citas mērķgrupas: jaunatnes darbinieki un jaunatnes projektu vadītāji.

Mācību kurss notiks angļu valodā. Plašāka informācija un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 4. aprīlim) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Kontaktpersona: Katrīna Vītola, tālr. 67358066

Dalīties
Translate »