Mācības Parīzē par jaunatnes darbu un jaunatnes līdzdalību lielpilsētās un galvaspilsētās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 24. septembrim pieteikties mācībām par jaunatnes darbu un jaunatnes līdzdalību lielpilsētās un galvaspilsētās. Mācības notiks notiks Parīzē no 2023. gada 10. decembra līdz 14. decembrim.

Mācības nodrošinās iespēju izprast, kā Parīzē tiek veidota vietēja līmeņa jaunatnes politika, kā tiek vadītas iestādes jauniešiem, kā arī ļaus dalīties pieredzē un labās prakses piemēros ar citu lielo Eiropas pilsētu pārstāvjiem.

Ja tu strādā lielas pilsētas pašvaldības jaunatnes darba struktūrā un tevi interesē, kā citas lielas pilsētas īsteno jaunatnes līdzdalību pašvaldības līmenī, piesakies mācību apmeklējumam!

Tiek meklēti dalībnieki, kas veic darbu pilsētās ar vismaz 500 000 iedzīvotājiem: ES dalībvalstu galvaspilsētās vai reģionālos centros. Mācībās prioritāte tiks piešķirta divu cilvēku komandām no 10 lielām pilsētām, lai nodrošinātu savstarpējo mācīšanos un pieredzes apmaiņu starp jaunatnes darba veicējiem ar līdzīgu pieredzi un līdzīgos kontekstos.

Mācību mērķi ir:

  • izprast kā Parīzē tiek pārvaldīta jaunatnes politika, liekot uzsvaru uz jaunatnes līdzdalību un vietēja līmeņa jaunatnes darba pakalpojumiem un iestādēm;
  • izzināt pieredzes, pieejas un metodes darbam ar jauniešiem dažādās Parīzes apkaimēs un citās pilsētās;
  • iepazīt veidus, kā iesaistīt vietējos jauniešus pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
  • reflektēt par vietēja līmeņa jaunatnes darba kvalitāti veidojošiem aspektiem un jaunatnes līdzdalību pašvaldībā, izmantojot stratēģisko partnerību “Europe Goes Local” un “Democracy Reloading” rīkus – Eiropas hartu darbam ar jaunatni un Kompetenču ietvaru.

Mācību saturiskais plāns

Darbs notiks dinamiskā un stimulējošā vidē. Pasākumā plānotas:

  • prezentācijas par Parīzes pašvaldības jaunatnes politiku;
  • dažādu jaunatnes iestāžu apmeklējumi;
  • jaunatnes darba pasākumu un metožu tirdziņš;
  • dalīšanās pieredzē un labās prakses piemēros;
  • refleksija par vietēja līmeņa jaunatnes darba kvalitāti veidojošiem aspektiem;
  • tikšanās ar Parīzes jauniešu domi.

Pieteikšanās un dalības maksa

Dalībniekiem jāpiesakās divu cilvēku komandā – viens jaunatnes darba veicējs, kas nodarbināts pašvaldības struktūrvienībā, kura atbild par darbu ar jauniešiem (jaunatnes lietu departamenta pārstāvis, jaunatnes lietu speciālists  u.c.) un viens jaunietis (18-26 gadu vecumā), kam ir līdzdalības pieredze pašvaldības līmenī (jaunatnes aktivitāšu organizēšana, dalība vietējā jauniešu domē u.c.)

Dalība mācībās ir bezmaksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz līdzmaksājums EUR 28,46 apmērā. Uzturēšanās, ēdināšanas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas sedz mācības organizējošā aģentūra (Francijas nacionālā aģentūra) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Plašāka informācija un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 24. septembrim) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Radās jautājumi?

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pieteikšanos un došanos uz starptautiskām mācībām pieejami JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “SALTO resursu centrs”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Leldi Vaivodi (e-pasts: lelde.vaivode@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »