Konference “The 10th InterCity Youth Conference”

Aicinām pieteikties konferencei “The 10th InterCity Youth Conference”, kas norisināsies no 2021.gada 30.novembra līdz 2.decembrim Ļubļanā, Slovēnijā.
Pieteikšanās līdz 2021.gada 22.septembrim, aizpildot anketu SALTO resursu centra tīmekļavietnē.

KOnference tiek rīkota saskaņā ar 3. Eiropas jaunatnes konvencijas deklarāciju un kā nozīmīgs ieguldījums Bonnas procesā, lai stiprinātu vietējo iestāžu lomu zināšanu un uz līdzdalību balstītā darbā ar jaunatni.

Konferences uzdevumi ir:

  • Veicināt un stiprināt vienotu perspektīvu jauniešu līdzdalībai kā jaunatnes darba līdzradīšanas procesam – no jaunatnes darba aktivitātēm līdz kopienas ikdienas dzīvei, politikas plānošanai un lēmumu pieņemšanai.
  • Sniegt labās prakses piemērus par jauniešu līdzdalību vietējā līmenī, parādot tās vērtības un ieguvumus gan jauniešiem, gan sabiedrībai.
  • Iedvesmot un veidot pamatus turpmākai Eiropas pašvaldību sadarbībai saistībā ar jauniešu līdzdalību, izmantojot programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
  • Sniegt dalībniekiem enerģiju un idejas, lai īstenotu reālas pārmaiņas.

Konferencē aicināti piedalīties divi pārstāvji no pašvaldības:

  • Pašvaldības darbinieks vai politikas plānotājs, kas ir atbildīgi par darbu ar jaunatni savā pašvaldībā;
  • Jaunatnes darba speciālists  vai darbinieks  (pašvaldību vai NVO), kas ikdienā strādā ar jauniešiem.

 

Konference notiks angļu valodā.

 

Vairāk informācijas atrodama: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-10th-intercity-youth-conference-participation-3-0.9412/

Dalīties
Translate »