Konference Helsinkos par solidaritāti Eiropā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 21. martam aicina jaunatnes darbiniekus un solidaritātes tēmu aktīvistus pieteikties konferencei “Eiropa par solidaritāti” (“Europe talks about Solidarity“), kas notiks no 18. līdz 20. maijam Somijas galvaspilsētā Helsinkos.

Pasākums “Eiropa par solidaritāti” vienlaikus plānots kā konference, simpozijs un forums. Tas piedāvās telpu dialogam par solidaritātes izpratni Eiropā, pulcējot ekspertus diskusijās par solidaritātes izpratni jaunatnes sektorā, tās daudzvedību un piedāvājot telpu atvērtam dialogam. Daļa programmas būs veltīta dalībnieku pieredzes un zināšanu apmaiņai.

 Mērķi

  • Piedāvāt platformu dalībai debatēs par dažādiem aspektiem un izpratni par solidaritāti 2022. gadā.
  • Dalīties ar labās prakses piemēriem saistībā ar solidaritāti programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ārpus tās, lai stiprinātu solidaritāti kā Eiropas pamatvērtību.

Dalībnieku profils

Šī aktivitāte ir piemērota jaunatnes vai solidaritātes jomu aktīvistiem. Dalībnieki var pārstāvēt sabiedrisko sektoru, piemēram, ministrijas, valsts iestādes, reģionus, pašvaldības, pagastus vai pilsonisko sabiedrību, piemēram, kultūras nozari, sporta nozari, vides sektoru, veselības organizācijas utt., privāto sektoru, piemēram, sociālos uzņēmumus vai pilsoniskās sabiedrības kustības, piemēram, satura radītājus, blogerus, aktīvistus. Medijus var pārstāvēt žurnālisti vai satura radītāji.

Dalībniekiem būs iespēja saņemt Youthpass sertifikātu, kas apliecinās apgūtās zināšanas un kompetences starptautiskā līmenī.

Pasākums tiek organizēts Stratēģiskās partnerības sociālās iekļaušanas jomā ietvaros.

Pasākums notiks angļu valodā. Plašāka informācija un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 21. martam) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Dalīties
Translate »