Jauniešu mērķu projekta laboratorija

Pasākuma datums
25.   jūnijs  - 30.  septembris,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 18.04.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Kategorija


Lai veicinātu kvalitatīvu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektu izstrādi, kas vērsti uz 11 Eiropas jaunatnes mērķiem, Kipras nacionālā aģentūra no
25. jūnija – 30. septembrim rīko tiešsaistes mācības. Dalībai mācībās līdz 18. aprīlim nepieciešams reģistrēties SALTO-YOUTH centra tīmekļa vietnē.

Vēl 2018. gadā 50,000 jauniešu visā Eiropā izteica savu viedokli par to, kas jāmaina, lai jaunieši Eiropā varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Jaunatnes mērķu formulēšana ir bijis dinamisks process, piešķirot jauniešiem atbildību, vēl vairāk nostiprinot ES jaunatnes dialogu. 11 jauniešu mērķi tagad ir daļa no ES jaunatnes stratēģijas. Pašreizējos apstākļos Jaunatnes mērķi iegūst vēl lielāku nozīmi, atbalstot jauniešu balsi, viņu redzējumu par to kā atbilstoši rīkoties.

Projektu laboratorijas strukturētā metodoloģija piedāvā iedvesmu, efektivitāti, rīkus un kolektīvās zināšanas, no kurām jaunieši var gūt labumu, lai ierosinātu idejas un turklāt veidotu kvalitatīvus projektu pieteikumus.


Pasākuma mērķi ietver:

  • veidot izpratni un pārdomāt jauniešu mērķus;
  • ES jaunatnes dialoga rezultāts un daļa no ES jaunatnes stratēģijas;
  • iepazīstināt ar jaunajām Erasmus + / Jaunatnes un Eiropas Solidaritātes korpusa programmām; 
  • attīstīt kompetences un iegūt rīkus projektu kvalitātes vadībai; 
  • ierosināt, izveidot un veidot uz jauniešiem mērķiem orientētas projektu idejas un pārnest tās projektu pieteikumos, lai izveidotu spēcīgu dalībnieku kopienu savstarpēja atbalsta, apmaiņas un dalīšanās telpā.

Dalībnieka profils: 
  • jaunieši, kas pārstāv jauniešu organizācijas un / vai jauniešu padomes;
  • ar motivāciju pievērsties Jaunatnes mērķiem un pieteikties projektu finansējumam programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kontekstā.
  • divi pārstāvji katrā organizācijā / jauniešu padomē, lai nodrošinātu izveidoto partnerību ilgtspēju, taču tiks pieņemta arī individuāla dalība;
  • vismaz 18 gadus veci;
  • apņemas aktīvi sekot visiem pasākuma posmiem.
Dalīties
Translate »