Jauni veidi kā sasniegt jauniešus NEET situācijās

Pasākuma datums
5.  maijs,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 18.04.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Kategorija

Lai veicinātu NEET situācijā (nemācās, nestrādā, neapgūst amatu) nonākušu jauniešu sasniegšanu tiešsaistes vidē, Igaunijas nacionālā aģentūra no 5. – 26. maijam rīko tiešsaistes mācības “New ways of catching up with young people in NEET situation”. Dalībai mācībās līdz 18. aprīlim nepieciešams reģistrēties SALTO-YOUTH centra tīmekļa vietnē.

Mācības varēs piedalīties divi dalībnieki no Latvijas.

Cik grūti ir sasniegt jauniešus NEET situācijā? Tagad, Covid-19 laikā, attālums šķiet vēl tālāks. Tāpēc šī kursa mērķis ir izpētīt jaunus veidus, veidot kontaktu ar jauniešiem NEET situācijā, koncentrējoties uz tiešsaistes vidi. Mācību kurss būs aktīva un interaktīva iespēja apmainīties ar savstarpējo pieredzi un labās prakses piemēriem.

Tāpēc apmācības kursa galvenie mērķi ir:
  • izprast jaunatnes darbinieku, kas strādā ar jauniešiem NEET situācijā, izaicinājumus pašreizējā krīzē no dažādu Eiropas valstu viedokļa;
  • atklāt digitālo rīku iespējas un tos pielietot praksē, lai pārvarētu šķēršļus darbā ar jauniešiem NEET situācijā;
  • veicināt stratēģisku pieeju darbam ar jauniešiem NEET situācijā, sadarbojoties ar galvenajiem partneriem;
  • dalīties ar labās prakses piemēriem un mācīties no ekspertiem;
  • izpētīt starptautiskas jaunatnes darba iespējas darbam ar mērķa grupu.

Dalībnieku profils:
  • dalībnieki, kuri strādā (vai ir plāno strādāt) ar mērķa grupu jauniešiem NEET situācijā;
  • vēlas gūt pieredzi un likt lietā iegūtās zināšanas vietējā vai starptautiskā līmenī;
  • jaunatnes darbinieki vai brīvprātīgie.

Mācību norise:
Daļa mācību kursa notiks no 5. – 7. maijam, bet kursa 2. daļa notiks no 25. – 26. maijam. Svarīga kursa sastāvdaļa būs darbs individuāli vai mazākās grupās, starp abiem tiešsaistes mācību laikiem un ārpus tiem, kad dalībnieki tiksies tiešsaistē.
Jana Priedniece

Vecākā projektu vadītāja
Tālr. 67356258
jana.priedniece[at]jaunatne.gov.lv

Plašāku informāciju skatiet mācību kursa programmā.

Dalīties
Translate »