Jaunatnes organizāciju digitālā transformācija

 

No 29. novembra līdz 7. decembrim Grieķijas NA tiešsaistē organizē mācības jaunatnes organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem, fokusējoties uz digitālo transformāciju un atstātās tiešsaistes pēdas nospieduma uzlabošanu. Jaunatnes organizāciju digitālā transformācija tika izveidota, lai iepazīstinātu organizācijas ar digitālo laikmetu un palīdzētu iegūt savu personīgo digitālo identitāti. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja uzlabot savas zināšanas par digitālajiem rīkiem un apzināt labās prakses piemērus par to, kā veidot optimālāku darbību tiešsaistē.

Mācībām iespējams pieteikties līdz 23.11.2021, reģistrējoties SALTO-YOUTH Resursu centra tīmekļa vietnē. Dalībnieku atlase tiks veikta 26.11.2021.

 

Mācību mērķi un uzdevumi:

 • Dot iespēju uzlabot savas zināšanas digitālajā jomā tām jaunatnes organizācijām un to pārstāvjiem, kam šīs zināšanas ir pamatlīmenī vai ierobežotas;
 • Sekmēt jaunatnes organizāciju autonomiju caur resursu taupīšanu, atsakoties no ārpakalpojumu sniedzējiem digitālajā un tehnoloģiju jomā;
 • Veicināt jaunatnes organizāciju pieejamību lauku teritorijās;
 • Iegūt jaunus kontaktus un apmainīties ar labās prakses piemēriem ar citām organizācijām;
 • Stiprināt ES jaunatnes politikas pamatvērtības;
 • Sniegt ieguldījumu ES komisijas digitālajā rīcības plānā, piedaloties rūpīgi izstrādātā un pieejamā mācību programmā.

 

Mācībās tiek aicināti piedalīties:

 • Jaunatnes organizācijas – direktori, vadītāji, projektu vadītāji, valdes locekļi, kas ir cieši saistīti ar organizāciju nodarbinātā vai brīvprātīgā statusā
 • Jaunatnes darbinieki, kas cieši saistīti ar kādu no jaunatnes organizācijām;
 • Pasniedzēji, pedagogi un mācību koordinatori, kas cieši saistīti ar kādu no jaunatnes organizācijām;
 • Jaunieši ar pastiprinātu interesi tehnoloģiju jomā un ar iespēju dalīties ar savām zināšanām;
 • ES jaunatnes institūcijas, piemēram, valsts aģentūras.

 

Mācību programma – mācības tiks īstenotas, apvienojot asinhrono mācīšanos, izmantojot HOP tiešsaistes mācību platformu, un sinhrono mācīšanos, izmantojot ZOOM sapulces. Mācībās tiks pielietota darba metode, kas paredz dalībnieku sagatavošanu nepārtraukti mainīgajai videi, izmantojot dizaina pieeju. Mācību metodes fokuss tiek likts uz reālās dzīves problēmu izpēti komandās. Mācību rezultātā tiks izstrādāta tiešsaistes vide kā dažādu metožu, rīku un padomu kopums.

Pēc dalības mācībās dalībniekiem būs iespēja saņemt Youthpass sertifikātu, kas apliecinās apgūtās zināšanas un kompetences starptautiskā līmenī.

Dalīties
Translate »