Jaunatnes darbinieks Eiropas Solidaritātes korpusā – kā attīstīt prasmes un uzlabot projektu kvalitāti

Pasākuma datums
5.  - 7.  maijs,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 08.04.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Kategorija

Lai atklātu un atbalstītu jaunatnes darbinieku kompetenču attīstību programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, izmantojot ETS kompetences modeli, Portugāles nacionālā aģentūra rīko mācības “Eiropas Solidaritātes korpusā – kā attīstīt prasmes un uzlabot projektu kvalitāti”, kas notiks no 5. – 7. maijam tiešsaistē. Dalībai mācībās līdz 8. aprīlim nepieciešams reģistrēties SALTO-YOUTH centra tīmekļa vietnē.

Mācību mērķis ir uzlabot Eiropas Solidaritātes korpusa (ESC) projektu kvalitāti un atbalstīt jaunatnes darbiniekus prasmju attīstībā, kas saistītas ar projektu izveidi, izstrādi un novērtēšanu. Tā būs unikāla iespēja veikt prasmju pašnovērtējumu un no jauna iepazīt sevi, uzlabot savas kompetences un īstenojamo projektu kvalitāti.

Kursa pamatā ir ETS kompetenču modelis jaunatnes darbinieku darbam starptautiskā līmenī, kas nodrošina pamatprasmes, kas jaunatnes darbiniekiem jāattīsta, lai varētu uzraudzīt un attīstīt savu darbu ar jauniešiem. Modelī iekļautas astoņas jaunatnes darbinieku kompetences jomas.

Mācību kursa uzdevumi ir:

 • izprast jaunatnes darbinieka lomu Eiropas Solidaritātes korpusa programmā;
 • analizēt jaunatnes darbinieku ETS kompetences modeli;
 • izpētīt jaunatnes darbinieka kompetenču izmantošanu, pamatojoties uz ETS jaunatnes darbinieka kompetenču modeli Eiropas Solidaritātes korpusā;
 • paaugstināt Eiropas Solidaritātes korpusa projektu kvalitāti, uzlabojot jaunatnes darbinieku kompetences.

Dalībnieku profils:

 • jaunatnes darbinieki;
 • treneri;
 • jauniešu līderi;
 • jauniešu projektu vadītāji;
 • brīvprātīgā darba mentori un jauniešu treneri;
 • esat vai esat bijis iesaistīts Eiropas Solidaritātes korpusā un / vai Erasmus + jaunatnes rīcības programmā (-ās);
 • ir dažas zināšanas par dažādiem projekta posmiem (pieteikuma veidlapa, izstrāde, vadība).
 • esat pieejams, lai apmeklētu visu kursu (2021. gada 5., 6. un 7. maijs); 
 • vismaz 18 gadus vecs;
 • prast lietot angļu valodu kā darba valodu.

Metodika un tehniskās prasības:

Programmā ietilpst interaktīvas sesijas, prezentācijas un tēmu izpēte, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus. Metodika ļaus radīt drošu vidi mācībām un pieredzes apmaiņai. Tiešsaistes sesijas būs balstītas uz neformālās izglītības metodoloģiju, un tiks sadalītas starp plenārsēdēm un darbu mazās grupās.

Paredzams, ka dalībnieki piedalīsies visās mācību dienās un sniegs savu viedokli un pieredzi.

Tiešsaistes mācību tehniskās prasības:

 • dators ar kameru un mikrofonu un labs interneta savienojums.

Kursa laikā izmantojamās platformas ir: ZOOM un canvas.net (platforma kursu un mācību procesa atbalstīšanai); Jamboard, Mentimetrs; Padlet; CANVA; Miro; WhatsApp; Wordwall.

Dalīties
Translate »