Klātienes konference Berlīnē “2nd ETS Conference – The Quality Bonus”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 17.01.2022 aicina pieteikties starptautiskai konferencei “2nd ETS Conference – The Quality Bonus“, kas norisināsies no 01.03.2022 līdz 03.03.2022 Berlīnē. 

Konferences galvenais uzsvars tiks likts uz jaunatnes darbā iesaistīto izglītību nacionālā līmenī – kā ar ES jaunatnes programmām uzlabot jaunatnes darba savstarpējo sinerģiju, sadarbību un atgriezenisko saiti Eiropas Savienības līmenī.

Konferencē paredzēts sanākt kopā ap 120 dalībniekiem no dažādām jaunatnes darba sfērām – praktiķiem, politikas veidotājiem un pētniekiem. Aicinām pieteikties dalībniekus, kuri pārstāv nacionālās aģentūras, universitātes, kuri ir eksperti, politikas veidotāji, praktiķi, mācību vadītāji un pētnieki un kuri ir:

 • iesaistīti jaunatnes darbinieku izglītošanā;
 • ieinteresēti sniegt savu ieguldījumu kvalitatīva jaunatnes darba attīstībā;
 • ieinteresēti izglītības stratēģijās un iesaistīties starptautiskās diskusijās par tām;
 • ir iespēja dalīties ar labās prakses piemēriem par jaunatnes darbinieku izglītošanos;
 • ieinteresēti izzināt jauno mācību stratēģiju European Training Strategy (ETS).

Konference tiks balstīta uz trīs tematiskajiem virzieniem:

 • izglītība un apmācība nākotnei piemērotiem jaunatnes darbiniekiem;
 • uz kompetencēm balstīta attīstības pieeja izglītībā un apmācībā;
 • Kā E+ var tikt izmantots, lai attīstītu jaunatnes darbinieku izglītības un apmācību procesu nacionālā mērogā.

Konferences mērķi:

 • identificēt atbalsta mehānismus jaunatnes darba īstenošanai nākotnē;
 • dot iespēju dalīties ar pieredzi, kā jaunatnes darba jomā mācīšanās ir attīstījusies pēdējo 3 gadu laikā;
 • Izvērtēt praksei nepieciešamās kompetences un to nozīmi;
 • Izvērtēt kopsakarības starp jaunatnes darbinieku izglītošanos un mūsu lomu tajā;
 • Pārdomāt, kā ETS var tikt pielietots praksē.

Dalībnieku atlase notiks līdz 30.01.2022.

Konferenci tiek plānots organizēt klātienes formātā, taču saistībā ar mainīgajiem Covid-19 ceļošanas u.c. ierobežojumiem, organizatori patur tiesības atcelt klātienes formātu un organizēt konferenci tiešsaistē. Ar detalizētāku informāciju par konferenci varat iepazīties šeit: šeit.

Dalīties
Translate »