Klātienes starpnozaru seminārs “No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way”

Pasākuma datums
13.  - 16.  februāris,  2022
Pieteikuma laiks
Reģistrācija līdz 31.12.2021.
Norises vieta
Jiveskilē, Somijā
Kategorija

No 13. līdz 16. februārim Jiveskilē, Somijā, notiks klātienes starpnozaru seminārs “No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way”, programmas “Erasmus+” ietvaros. Reģistrācija dalībai līdz 31. decembrim SALTO resursu centra tīmekļavietnē.

Pasākuma tēmas un mērķi

  • Semināra programma apvieno dažādus karjeras atbalsta aspektus, un uz pētījumiem balstītu karjeras atbalsta pakalpojumu attīstību starptautiskā mērogā.
  • Programma izceļ kvalitatīvu formālās un neformālās karjeras atbalsta praksi, kas darbojas Somijā. Semināra mērķis ir radīt atvērtu mijiedarbību un diskusijas un nodrošināt platformu jaunu tīklu veidošanai.

Mērķa grupa

Profesionāļi, kurus interesē mūžizglītība un kuri cieši sadarbojas ar skolēnu, studentu un jauniešu konsultācijām jaunatnes sektorā. Tiek aicināti dalībnieki ar darba pieredzi darbā ar jaunatni. Semināra aktivitāšu mērķis ir profesionāla izaugsme.

Darba valoda: Angļu

Jāņem vērā – šobrīd pasākumu plānots rīkot klātienē Somijā. Gadījumā, ja Covid-19 situācija neļaus dalībniekiem piedalīties klātienē, organizatori izskatīs iespējas organizēt aktivitātes tiešsaistē.

 

Vairāk informācijashttps://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/no-dead-ends-guidance-supporting-all-the-way.9218/

Dalīties
Translate »