Darbnīca par Sadarbības partnerības projektu veidošanu

Pasākuma datums
27.  - 29.  septembris,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 16.09.2021
Norises vieta
Sigulda

 

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Sadarbības partnerības projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties projektu darbnīcai, kas notiks no 2021. gada 27. – 29. septembrim  klātienē, Siguldā.

Galvenais Sadarbības partnerību mērķis ir dot iespēju organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt sadarbības partneru tīklus, sekmēt spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, īstenojot kopīgas iniciatīvas un pieredzes apmaiņu.

Mācībām ir aicinātas pieteikties jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c. Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem, lai darbnīcā kopīgi varētu izstrādāt projekta ideju.

Darbnīcas laikā dalībnieki:

  • uzzinās par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
  • uzzinās par programmas “Erasmus+” Sadarbības partnerības projektiem un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
  • attīstīs sava projekta ideju un strādās pie projekta pieteikuma;
  • iegūs atgriezenisko saiti par projekta ideju un individuāli konsultēsies ar JSPA projektu koordinatori un mācību vadītājām;
  • iepazīs citas organizācijas un veidos sadarbības kontaktus.

Sadarbības partnerības projektos programmā “Erasmus+” noteiktas vairākas prioritātes aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, gan veicinot digitālo aktivitāšu formātus, gan ieviešot videi draudzīgas pieejas un veicinot tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība. JSPA 2021. gadam  papildus ir noteikusi prioritāti profesionālo prasmju pilnveide personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, jo īpaši digitālajā un mobilajā darbā ar jaunatni, kā arī organizāciju savstarpējās sadarbības, labās prakses apmaiņas un starpnozaru sadarbības stiprināšana.

Sadarbības partnerībām  jaunatnes jomā projektu pieteikumus programmā “Erasmus+” 2021. gadā varēs vēl iesniegt līdz 3. novembrim (konkursu plānots izsludināt septembrī). Šo projektu minimālā summa, kas var tikt pieprasīta, ir 100 000 eiro, savukārt maksimālā summa ir 400 000 eiro. Plašāka informācija par sadarbības partnerības projektiem.

Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 16. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 21. septembrim, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Mācības notiks Siguldā, bet konkrētā mācību norises vieta tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem. Mācībām aicinām pieteikties tikai tos, kam ir iespēja mācības apmeklēt visas trīs mācību dienas (27. – 29. septembris).


Svarīgi! 

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši “Zaļā” drošības līmeņa pasākumu organizēšanas nosacījumiem un valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Mācības apmeklēt būs iespējams dalībniekiem, kuriem ir Covid – 19 sertifikāts par izietu pilnu vakcinācijas ciklu / pēdējās 180 dienās pārslimotu Covid-19. Dalībniekiem būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un Covid-19 sertifikāts.

 

Papildu informācija:

Kristīna Kļimoviča
Projektu koordinatore
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv
Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »