Tiešsaistes kurss: Youthpass Korpuss, kā vadīt mācīšanās piedzīvojumu

Pasākuma datums
1.   decembris  - 15.  februāris,  2020
Pieteikuma laiks
reģistrēšanās tiešsaistē
Norises vieta
Kategorija


Lai atbalstītu mācīšanās procesus Solidaritātes projektos, no 2020. gada 1. decembrim – 2021. gada 15. februārim notiks tiešsaistes kursi projektu īstenotājiem, mentoriem, treneriem un citām atbalsta personām, kas aktīvi iesaistās programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ir ieinteresēti attīstīt savu izpratni un kompetences, lai atbalstītu mācību procesus Solidaritātes korpusa projektos. Dalībai mācībās var reģistrēties HOP tiešsaistes platformā. Mācībām ir aicināts pieteikties ikviens interesents, atlases procedūras nav.

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir neticama iespēja jauniešiem izrādīt solidaritāti un sniegt ieguldījumu savās kopienās. Tā ir arī spēcinoša pieredze, kas palīdz viņiem attīstīt jaunas kompetences. Youthpass var palīdzēt viņiem labāk apzināties mācīšanos un dokumentēt mācību rezultātus, ko viņi ir ieguvuši projekta laikā. Lai maksimāli izmantotu šo iespēju, jauniešiem nepieciešams mentoru, treneru, projektu organizatoru atbalsts.

Kursa mērķis ir dot iespēju jaunatnes darbiniekiem un citām atbalsta personām apgūt informāciju un kompetences, kas nepieciešamas Youthpass procesa īstenošanai. Šī mācību kursa beigās jūs kā atbalsta persona sapratīsiet, kāds ir Eiropas Solidaritātes korpusa projekta dalībnieka mācību ceļš un kā mācību procesā integrēt un veiksmīgi izmantot Youthpass. Veicot pašnovērtējumu, jūs attīstīsiet kompetences, kas nepieciešamas projektu dalībnieku atbalstam.

Kurss ir paredzēts projektu īstenotājiem, programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalsta personām, tostarp mentoriem, treneriem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem, kā arī jauniešiem, kas īsteno Solidaritātes projektu. Visi, kas interesējas par mācību procesu atbalstīšanu, ir aicināti pievienoties un izpētīt pieejamos resursus.

Lai reģistrētos kursam, jūs tiksiet novirzīts uz HOP tiešsaistes platformu.

Detalizēta informācija par mācību kursu ir pieejama šeit: Youthpass Heart Corps – November 2020.

Dalīties
Translate »