Mācību kurss “One2One” – individuālu pieeju atbalsts mācību procesā

Pasākuma datums
17.  - 26.  februāris,  2021
Norises vieta
Kategorija


“One2One” kursa galvenais mērķis ir dot iespēju jaunatnes darbiniekiem apgūt kompetences, kas nepieciešamas, lai strādātu ar jauniešiem, lai atbalstītu viņu mācību un attīstības procesus. Mācības notiks tiešsaistē no 2021. gada 17. – 26. februārim. Dalībai mācībās līdz 4. decembrim nepieciešams reģistrēties SALTO Youth Resursu centra tīmekļa vietnē.

Unknown ObjectMācību kursa galvenais mērķis ir dot iespēju jaunatnes darbiniekiem apgūt kompetences, kas nepieciešamas, lai strādātu ar jauniešiem, atbalstītu viņu mācību un attīstības procesus. Mācības paredzēta dalībniekiem no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” valstīm un ES kaimiņvalstīm.

Mācību procesa “One2One” uzdevums ir:

– APZINĀTIES, ko nozīmē “mācīšanās atbalstīšana”;
– ZINĀT, kā atbalstīt pašrefleksiju, un jaunatnes darbinieka ikdienā izmantot vairāk metožu un pieeju mācīšanās atbalsītšanai;
– IEGŪT IZPRATNI par mentoringu, koučingu un apmācību un to, kuras no šīm lomām veicat darbā ar jauniešiem;
– UZZINĀT, kā īstenot Youthpass procesu; kādas ir jaunatnes darbinieka kompetences.

Mācību process sastāv no:

– individuālām pirmskursa tiešsaistes sarunām ar kādu no vadītājiem 2-3 nedēļas pirms kursa;
– grupas tiešsaistes mācīšanās 1. daļa: 17., 18. un 19. februāris, 3 dienas platformā Zoom no pulksten 10:00 līdz 12:30 (CET) un no 14:00 līdz 16:00 (CET);
– prakses perioda savā darba vidē: 20. – 25. februāris, kas nenotiks tiešsaistē, bet apgūtās prasmes var tikt praktizētas kopā ar komandu / jauniešiem, kuriem strādājat;
– tiešsaistes platforma zināšanu koplietošanai un apmaiņai;
– grupas tiešsaistes mācīšanās, 2. daļa: 26. februāris, 1 diena platformā Zoom no pulksten 10:00 līdz 12:30 pēc Vidusjūras laika un no 14:00 līdz 16:00 pēc Viduseiropas laika;
– individuālas tiešsaistes kursu sarunas 2-3 nedēļas pēc kursa.

Detalizēta informācija par mācībām “One2One” ir pieejama šeit.

Dalīties
Translate »