IZM konference darbā ar jaunatni iesaistītajiem “Latvija jauniešu acīm”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina interesentus piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā konferencē “Latvija jauniešu acīm”, kas notiks š.g. 16. novembrī b/a “Turība”, Graudu ielā 68, Rīgā. Īpaši gaidīti pieteikumi no NVO pārstāvjiem.

Konferences mērķis ir pulcēt dažādas jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās puses – ministrijas, pašvaldības, jaunatnes organizācijas un jauniešus, lai apskatītu jauniešu izstrādātās rekomendācijas Eiropas Jaunatnes gada ietvaros (no Eiropas Jaunatnes dialoga un Eiropas Jaunatnes mērķu diskusijām šī gada laikā) un kopā ar iesaistītajām pusēm izvērtēt kā tieši šīs rekomendācijas īstenot dzīvē.

IZM īpaši vēlas izcelt kādu konferences daļu – OECD politikas analītiķes Gamzes Igrioglu prezentāciju par ietekmes uz jauniešiem novērtējuma (angliski YouthTest) ieviešanas priekšnosacījumiem un labās prakses piemēriem Eiropā un pasaulē, jo turpmākajos gados arī Latvijā plānots runāt par Youth Test jeb ietekmes uz jauniešiem ieviešanu tiesību aktu pieņemšanas procesā. Diskusijas ekspertus lūdzam skatīt programmā.

Savukārt piecās darba grupās kopā ar lieliskiem ekspertiem tiks meklēti konkrēti risinājumi par vairākām jauniešiem svarīgām tēmām –  mūsdienu jauniešu skatījums uz nodarbinātību, jauniešu un citu paaudžu vērtības līdzdalības procesos un spēja sadarboties, uzticēties, sadzirdēt citam citu, jauniešu mentālās veselības noturība un darba ar jaunatni mobilitāte un publiskās infrastruktūras pieejamība reģionos un kā iesaistīt un uzrunāt Ukrainas jauniešus darba ar jaunatni aktivitātēs. Vienā no darba grupām – “Jauniešu mentālās veselības noturība” – piedalīsies arī JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors Nils Mosejonoks. Citus diskusijas ekspertus aicinām skatīt programmā.

Konferences programma (PDF formātā).

Interesentus lūdzam laicīgi reģistrēties konferencei līdz 9. novembrim šeit. Konferences jaunumiem var sekot līdzi sociālajā tīklā FB pasākumu sadaļā.

Dalīties
Translate »