Projektu darbnīca “Maza mēroga partnerību projektu veidošana”

Pasākuma datums
11.  - 13.  oktobris,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 03.10.2021
Norises vieta
Sigulda

Maza mēroga partnerības projektu darbnīca

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Maza mēroga partnerības projekta pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties projektu darbnīcai, kas notiks no 2021. gada 11. – 13. oktobrim klātienē, Siguldā. Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 3. oktobrim.

Galvenais Maza mēroga partnerību mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti, īstenojot starptautiska un nacionāla mēroga aktivitātes.

Mācībām ir aicinātas pieteikties jaunatnes organizācijas, sociālās iekļaušanas organizācijās, kā arī organizācijas, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c., bez pieredzes vai ar mazu pieredzi programmas “Erasmus+” projektu īstenošanā. Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem, lai darbnīcā kopīgi varētu izstrādāt projekta ideju.

Darbnīcas laikā dalībnieki:

  • uzzinās par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
  • uzzinās par programmas “Erasmus+” Maza mēroga partnerības projektiem un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
  • izzinās sociāli iekļaujošu projektu būtību un nozīmīgumu;
  • attīstīs sava projekta ideju un strādās pie projekta pieteikuma, akcentējot sociālās iekļaušanas aspektu;
  • iegūs atgriezenisko saiti par projekta ideju un individuāli konsultēsies ar JSPA projektu koordinatori un mācību vadītājām;
  • iepazīs citas organizācijas un veidos sadarbības kontaktus.

Maza mēroga partnerības projektos programmā “Erasmus+” noteiktas vairākas prioritātes aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, gan veicinot digitālo aktivitāšu formātus, gan ieviešot videi draudzīgas pieejas un veicinot tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība. JSPA 2021. gadam papildus ir noteikusi prioritāti: iekļaujošo organizāciju kapacitātes stiprināšana, jauniešu ar ierobežotām iespējām un sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanas veicināšana aktīvo jauniešu vidū. Maza mēroga partnerības projektiem ir vienkāršots finansējuma aprēķins. Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no divām dotācijas summām:30 000,00 euro vai 60 000,00 euro.

Plašāka informācija par programmas “Erasmus+” Maza mēroga partnerības projektiem.

Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 3. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.  Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti personīgi līdz 6. oktobrim, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Mācības notiks Siguldā, bet konkrētā mācību norises vieta tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem. Mācībām aicinām pieteikties tikai tos, kuriem ir iespēja mācības apmeklēt visas trīs mācību dienas (11.-13.oktobris).

 

Svarīgi! 

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši “Zaļā” drošības līmeņa pasākumu organizēšanas nosacījumiem un valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Mācības apmeklēt būs iespējams dalībniekiem, kuriem ir Covid – 19 sertifikāts par izietu pilnu vakcinācijas ciklu / pēdējās 180 dienās pārslimotu Covid-19. Dalībniekiem būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un Covid-19 sertifikāts.

 

Papildu informācija:

Kristīna Kļimoviča
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinatore
kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv

Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »