Tiešsaistes mācības brīvprātīgā darba un darba projektu atbalsta personām

Mācības īpaši paredzētas tiem, kas var piekrist zemāk norādītajam:

  • Esat uzņēmuši brīvprātīgā darba vai darba projektu jauniešus?
  • Esat domājuši, kā atbalstīt jauniešu mācīšanās procesu arī pandēmijas laikā?
  • Vēlaties izprast, kādus rīkus var izmantot mācīšanās procesa virzīšanai un kā tos pielāgot savām vajadzībām?

Šīm mācībām aicinām pieteikties brīvprātīgā darba un darba projektu koordinatorus, mentorus un citus darbiniekus, kas ir atbildīgi par mācīšanās procesu un/vai ir brīvprātīgā/ darbinieka atbalsta persona.

Arī tad, ja ir īstenoti jau vairāki brīvprātīgā darba vai darba projekti, zini, ka katrs brīvprātīgais ir atšķirīgs, katrā projektā ir jauna pieredze, jauni iespaidi un mācīšanās. Šī tikšanās ir iespēja saprast, kas ir mācīšanās projektu laikā, kā un kādām metodēm to virzīt.

Mācības notiks 23. – 25. martā, tiešsaistē.

Tikšanās laikā:

  • izpētīsim veidus kā atbalstīt jauniešu labbūtību projektā;
  • runāsim par mācīšanās pieredzi un iespējām attālinātā darba apstākļos;
  • uzzināsim par starpkultūru izglītību;
  • sapratīsim, kā ar mācīšanās procesa palīdzību uzlabot „Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu kvalitāti;
  • runāsim par koučinga pieeju, Youthpass un mūžizglītības kompetencēm;
  • iepazīsim un praktizēsim mācīšanās virzīšanas rīkus;
  • izveidosim un praktizēsim mentorēšanas sesiju.

Piesakies uz brīvprātīgā darba un darba projektu atbalsta personu mācībām līdz 17.03.2021. aizpildot anketu šeit:

Šīs būs interaktīvas mācības, ar aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos. Programmas aktivitātes veidotas secīgi, tāpēc svarīgi, lai piedalies visās aktivitātes (mācību ilgums ik dienu aptuveni no plkst. 9:00 – 17:00)

Sīkāku informāciju vari saņemt, jautājot Laurai Reiselei (e-pasts laura.reisele@jaunatne.gov.lv, t. 67358061).

Dalīties
Translate »