Starptautiskas mācības EXIT 3.0 – pieredzē balstīta mācīšanās iekļaušanas veicināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 4. jūnijam pieteikties starptautiskām mācībām EXIT 3.0 par pieredzē balstītu mācīšanos iekļaušanas veicināšanai, kas no 2. līdz 8. jūlijam notiks Rīgā, Latvijā. Mācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem, neformālās izglītības mācību vadītājiem un darba ar jaunatni profesionāļiem, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas un metodes iekļaušanas jomā.

Mācības vadīs zinošas pieredzē balstītas mācīšanās un iekļaušanas ekspertes Marina Luka no Ungārijas un Virginia Hernández Alonso no Spānijas.

Mācību mērķi:

 • atklāt inovatīvas izglītības metodes pieredzē balstītās mācīšanās jomā, lai veicinātu iekļaušanu;
 • izpētīt pieredzē balstītu mācīšanās pasākumu iespējas, izmantojot aktivitātes ārpus telpām, performatīvas un radošas metodes u.c.;
 • attīstīt mācību dalībnieku prasmes, pamatojoties uz pieredzē balstītās mācīšanās mācību vadītāja lomu, vienlaikus apmainoties ar labās prakses piemēriem;
 • mācīt dalībniekus par to, kā izveidot iekļaujošas aktivitātes mērķa grupām saskaņā ar universālā dizaina principiem;
 • ļaut dalībniekiem īstenot pieredzē balstītās mācīšanās metodes praksē, īstenojot aktivitātes pēc mācībām.

Ar EXIT mācībām vēlamies nodrošināt jaunatnes darbiniekiem, neformālās izglītības mācību vadītājiem un darba ar jaunatni profesionāļiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, metodes un instrumentus, lai palīdzētu jauniešiem izkļūt (EXIT) no problēmām.

Pieeja un formāts

 1. Pieredzē balstīta mācīšanās: process, kurā zināšanas tiek radītas, pārveidojot pieredzi. Zināšanas rodas no apzinātas pieredzes pārveidošanas. Kolb piedāvātā pieredzē balstīta mācīšanās teorija izmanto holistiskāku pieeju un uzsver, kā pieredze, ieskaitot izziņas, vides faktorus un emocijas, ietekmē mācīšanās procesu.
 2. Universālais dizains: universālā dizaina principus var izmantot, izstrādājot neformālas izglītības programmas tā, lai tās būtu iekļaujošas un pieejamas ikvienam.
 3. Iekļaušana: mūsdienās iekļaujoša pieeja darbā ar jauniešiem ir ļoti svarīga tiem, kam ir dažādas spējas, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem un jauniešiem NEET situācijā.
 4. Praktizēšanās: dalībnieku personiskā pieredze, ko mēs nekavējoties izmēģināsim un izmantosim praksē.
 5. Refleksija par mācību vadītāju kompetencēm: process būs saskaņā ar ETS kompetenci Eiropas jaunatnes darba (European Youth Work) ietvarā.

Dalībnieku profils:

 • jaunatnes darbinieki, neformālās izglītības mācību vadītāji un darba ar jaunatni profesionāļi, kuri strādā ar jauniešiem NEET situācijā, jauniešiem ar dažādām spējām vai ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem un vēlas savā darbā ieviest jaunas darba metodes;
 • dalībnieki, kas vēlas atsvaidzināt savas pieredzē balstītas mācīšanās metodes, vienlaikus reflektējot par saviem mācību mērķiem un kompetenci kā mācību vadītājiem jaunatnes jomā;
 • dalībniekiem ir pamatzināšanas par pieredzē balstītu mācīšanos un pieredze neformālajā izglītībā (metodika un procesi).

Šīs mācības tiek organizētas Stratēģiskās partnerības iekļaušanas (SPI) darbības virziena NEET ietvaros.

Pieejamības informācija: mācību un norises vieta ir pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Darba valoda: angļu.

Pieteikšanās un dalības maksa

Starptautiskajām mācībām iespējams pieteikties līdz 4. jūnijam. Vairāk informācijas par mācībām, kā arī pieteikšanās anketu iespējams atrast SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Dalība mācībās ir bez maksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz/no mācību norises vietu “Bellevue Park Hotel Riga”, Slokas ielā 1, Rīgā. Uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas sedz JSPA.

Radās jautājumi?

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pieteikšanos un došanos uz starptautiskām mācībām pieejami tīmekļvietnes sadaļā “SALTO Resursu centrs”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vecāko projektu koordinatori Janu Priednieci, e-pasts: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv, tālrunis: +371 67356258.

Dalīties
Translate »