Mācības skolēnu pašpārvalžu stiprināšanai (2. posms)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas vai mazākumtautību izglītības programmas, skolēnu pašpārvalžu dalībniekus pieteikties klātienes mācību ciklam par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi. Pirmais mācību posms notiks 2023. gada 19., 20. un 21. aprīlī Siguldā. Nākamās vairāku dienu mācības plānotas 2023. gada maijā un augustā.

 • Vai esi skolēnu pašpārvaldes dalībnieks vai konsultants izglītības iestādē, kura īsteno profesionālās izglītības programmu vai mazākumtautību izglītības programmu?
 • Gribi celt savas izglītības iestādes pašpārvaldi jaunā līmenī, risināt kādus izaicinājumus, ar ko saskaraties?
 • Esi gatavs apgūt jaunus rīkus komandas attīstīšanai un savu iniciatīvu īstenošanai?
 • Labprāt iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus no citām pašpārvaldēm?

Ja vari uz šiem jautājumiem atbildēt ar “jā!”, piesaki komandu klātienes mācību ciklam par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi, līdz 7. aprīlim, aizpildot reģistrācijas anketu. Mācības būs lieliska iespēja gūt noderīgas zināšanas un prasmes, lai pašpārvalde varētu darboties arvien jaudīgāk!

Pasākumā ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode” plānots:

 • veidot izpratni par neformālo izglītību un tās jēgpilnu lietošanu skolēnu pašpārvalžu ikdienas darbā savās izglītības iestādēs,
 • veicināt mācību dalībnieku izpratni par pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas nozīmi savās skolās un sabiedrībā,
 • iepazīstināt dalībniekus ar programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidiem, veicināt izpratni par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu,
 • informēt konsultantus, skolēnus un atbalstīt skolēnu pašpārvaldes projektu mērķu un ideju izstrādē, kas vērsti uz pilsoniskās līdzdalības un neformālās izglītības veicināšanu dalībnieku pārstāvētajās skolās.

Par programmas saturu rūpēsies JSPA mācību vadītāji: Brigita Medne un Rinalds Rudzītis.

Katrs mācību posms notiks divas līdz trīs dienas:

 1. no 19. līdz 21. aprīlim;
 2. no 25. līdz 26. maijam;
 3. no 23. līdz 25. augustam.

Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināta mācību programma, materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas. Ceļa izdevumi uz mācību norises vietām Latvijā dalībniekiem jāsedz pašiem.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar par mācībām atbildīgo koordinatori: Lelde Vaivode, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (e-pasts: Lelde.Vaivode@jaunatne.gov.lv, tālr. 67356247).

Dalīties
Translate »