Mācības “POWER” darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem ieslodzījumā un pēc tā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina darbiniekus, kas strādā ar jauniešiem ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma, līdz 21. februāra plkst.17.00 pieteikties mācībām “POWER”. Tās norisināsies no 6. līdz 8. martam klātienē Rīgā.

Mācībās plānots stiprināt dalībnieku prasmes un zināšanas par neformālās izglītības metodēm un to lietošanu darbā ar jauniešiem ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma izciešanas, veidot izpratni par Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – ES programmas) iespējām. Dalībniekiem pēc mācībām būs pieejams mentorings projektu izstrādei sadarbībā ar NVO pārstāvjiem un iesniegšanai.

Mācību mērķi ir:

 • nodrošināt iespēju definēt un iepazīt neformālās izglītības lomu un iespējas darbā ar jauniešiem ieslodzījumā vai pēc ieslodzījuma;
 • iepazīstināt dalībniekus ar labās prakses piemēriem un neformālās izglītības metodēm darbā ar jauniešiem ieslodzījumā vai pēc ieslodzījuma, tostarp īstenojot savstarpēju pieredzes apmaiņu un pieredzes apmaiņu ar NVO pārstāvjiem;
 • iepazīstināt dalībniekus ar ES programmu iespējām darbam ar jauniešiem ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma, tostarp motivējot sadarbībā ar NVO pārstāvjiem izstrādāt projekta pieteikumu.

Divu dienu laikā mācību dalībniekiem būs iespēja:

 • iepazīt neformālās izglītības principus un metodes;
 • iepazīt ES programmas un to prioritātes;
 • veidot izpratni par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti ES jaunatnes jomas projektos;
 • iepazīt dažādu ES programmu projektu veidu iespējas un priekšrocības;
 • aplūkot projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumus;
 • savstarpēji dalīties pieredzē par darbu ar jauniešiem ieslodzījumā vai pēc ieslodzījuma;
 • tīkloties ar NVO pārstāvjiem, kas strādā vai vēlas strādāt, ar jauniešiem ieslodzījumā vai pēc ieslodzījuma;
 • attīstīt kopīgas projektu idejas ar NVO pārstāvjiem.

Pieteikšanās mācībām

Pieteikšanās mācībām iespējama līdz 21. februārim, aizpildot anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekiem jāpiedalās visās mācību dienās!

Dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes (divvietīgi viesnīcas numuriņi), kā arī visi nepieciešamie mācību materiāli, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Konkrēta mācību norises vieta Rīgā tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem. Mācību norises vieta ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lūdzu, pieteikuma anketā norādiet savas pieejamības un piekļūstamības vajadzības, tostarp arī alerģijas, pārtikas nepanesību u.c. faktorus, ko pasākuma organizatoriem vajadzētu ņemt vērā, lai komandas dalība mācībās būtu pilnvērtīga un patīkama!

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Leldei Vaivodi (tālr.: +371 67356247, e-pasts: Lelde.Vaivode@jaunatne.gov.lv).

Plašāka informācija par ES programmu projektu veidiem pieejama JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Visi projekti jauniešiem”.

Dalīties
Translate »