Klātienes seminārs Luksemburgā “Media and Information literacy as a tool to better respond to the “new normality””

JSPA informē, ka no 21.03. līdz 25.03. Luksemburgā norisināsies seminārs “Plašsaziņas līdzekļu un informācijas lietotprasme kā atbildes rīks jaunajai ikdienai” (Media and Information literacy as a tool to better respond to the “new normality”). 

Semināra ietvaros tiks akcentēta plašsaziņas līdzekļu un informācijas lietotprasmes nozīmība jaunatnes darbā caur jaunatnes informācijas pakalpojumu sniedzēju pieeju, pielāgojot to citām jomām, kā arī diskusijām par aktualitātēm jaunatnes darbā. Seminārā tiks diskutēts par aktuālākajiem jaunatnes informēšanas risinājumiem un to praktisku iekļaušanu jaunatnes darbā, lai tas varētu attīstīties atbilstoši mērķa grupai un tās vajadzībām.

Seminārā tiks akcentēta plašsaziņas līdzekļu un informācijas lietotprasme un to nozīmība dažādos darba ar jaunatni sektoros un ietekme uz kritisko domāšanuinformācijas un plašsaziņas līdzekļu novērtēšanu, dezinformācijas apkarošanu un jauniešu vajadzībām Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās. Orientēšanās plašsaziņas līdzekļos un tīmeklī pieejamajā informācijā veicina jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību un jaunatnes darbinieku motivāciju un iespējas panākt aktīvu jauniešu iesaisti.

Radošā domāšana seminārā tiks veicināta caur labās prakses piemēriem, daudzveidīgām aktivitātēm un dalībnieku dalīšanos pieredzē.

Pasākuma dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi, jaunatnes projektu un mācību vadītāji, darbā ar jaunatni iesaistītie un brīvprātīgie.

Semināra mērķi:

  • Palīdzēt jaunatnes darbiniekiem attīstīt viņu spējas atbilstoši viņu darba specifikai un programmas prioritātēm;
  • Akcentēt jaunatnes darbā svarīgus tematus;
  • Palīdzēt jaunatnes darbiniekiem iemācīties prasmes, ko viņi var pielietot ikdienas darbā ar jauniešiem;
  • Veicināt jaunu projektu ideju ģenerēšanu un dalībnieku/organizāciju savstarpējo sadarbību.

Semināra dalībnieki tiks izmitināti vienvietīgos numuriņos.

Seminārs paredzēts dalībniekiem ar derīgu Covid-19 elektronisko sertifikātu, kas ir izgājuši pilnu Covid-19 vakcinācijas kursu vai pārslimojuši.

Pieteikšanās līdz: 04.02.2022.

Dalībnieku atlase: 16.02.2022.

Plašāka informācija par semināru un pieteikšanās: http://trainings.salto-youth.net/9702

Dalīties
Translate »