“DiscoverEU iekļaušanas projektu” mācības

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas pieteikties “DiscoverEU iekļaušanas projektu” mācībām, kas norisināsies 23.-25. augustā, ar mērķi sniegt iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām doties ceļojumā pa Eiropu.

Eiropas Savienības (ES) iniciatīva “DiscoverEU” ik gadu pilngadību sasniegušiem Eiropas jauniešiem sniedz iespēju bez maksas apceļot Eiropu, tādējādi palīdzot izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt tās kultūras bagātību un iegūt jaunus draugus.

“DiscoverEU iekļaušanas projektu” mērķis ir uzlabot iekļaušanas dimensiju, nodrošinot dalībniekiem ar ierobežotām iespējām papildu atbalstu Eiropas sniegto izdevību apzināšanā. Tā ietvaros organizācijas un neformālas jauniešu grupas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kas jauniešiem ar ierobežotām iespējām dod tādas pašas iespējas piedalīties iniciatīvā “DiscoverEU”, kā viņu līdzgaitniekiem.

Konkrētāk, “DiscoverEU” iekļaušanas projektam ir šādi mērķi:

  • sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām, kuri neiesniegtu pieteikumu pēc savas iniciatīvas;
  • pārvarēt šķēršļus, kuri liedz šiem jauniešiem tieši piedalīties “DiscoverEU” vispārējās pieteikšanās kārtā, un sniegt atbalstu, kas tiem nepieciešams, lai tie varētu ceļot;
  • rosināt un sekmēt jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju un kuri piedalās iniciatīvā “DiscoverEU”, kompetenču un prasmju attīstību.

Organizācija var būt:

  • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,

vai

  • neformāla jauniešu grupa.

*Dalība mācībās paredzēta pilngadīgām personām. Mācībām aicinām pieteikties 1-2 dalībniekus no organizācijas vai jauniešu grupas.

Mācību laikā organizācijām būs iespēja uzzināt par jauno “DiscoverEU iekļaušanas projektu” būtību un to četru posmu – plānošanas, sagatavošanās, īstenošanas un pēcpasākumu galvenās nianses.

Tāpat, ņemot vērā, ka organizācijai būtu jāgūst labums no līdzdalības “DiscoverEU iekļaušanas” projektā, mācību laikā organizācijām būs iespēja noteikt sava projekta vajadzības, kas izriet no organizācijas mērķiem un vajadzībām.

Pēc mācībām organizācijām būs pieejams mentora atbalsts un konsultācijas, lai veiksmīgi iesniegtu projektu dotāciju pieteikumus.

Pieteikšanās mācībām līdz 15. augustam, aizpildot pieteikšanās anketu. Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas (EK) tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:

Dalīties
Translate »