24 stundu mācības “eTwinning projektu koordinators”

eTwinning Latvija aicina visu vecumposmu un mācību priekšmetu pedagogus, kuri māca bērnus un skolēnus vecumā no 3 līdz 19 gadiem, līdz 22.jūlijam pieteikties mācībām “eTwinning projektu koordinators”, kuru laikā būs iespēja apgūt prasmes un saņemt palīdzību, lai kļūtu par eTwinning projekta koordinatoru.  Mācības no 2024. gada 19. augusta līdz 13. decembrim notiks tiešsaistē un klātienē. Dalība bez maksas.

Par mācībām

Gadu gaitā novērots, ka daudzi Latvija pedagogi kautrējas uzsākt paši savus sadarbības projektus un tā vietā izvēlas pievienoties jau izveidotiem projektiem. Lai atbalstītu mūsu skolotājus, kuri nolēmuši mēģināt uzsākt savu starptautisko projektu, piedāvājam pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “eTwinning projektu koordinators”. Mācību centrālais fokuss ir teorētisku un praktisku zināšanu apvienošana, lai veiksmīgi integrētu projektu metodi savā ikdienas mācību darbā. Mācību laikā katrs dalībnieks soli pa solim virzīsies no projekta idejas izveides un  starptautiska projekta partneri(-us) meklēšanas uz veiksmīgi īstenotu projektu. Dalībnieki uzzinās, kur un kā meklēt partnerus, mācīsies iekārtot TwinSpace vidi un veidot labu projekta komandu, kā arī apskatīs dažādus izaicinājumus un kā tos pārvarēt.

Mācību dalībniekiem ir jāīsteno katram savs starptautisks projekts. Izveidotajos projektos var piedalīties citi pedagogi un skolas no Latvijas.

Mācības norisināsies vairākās tikšanās reizēs un tām paralēli dalībniekam ir jāīsteno starptautisks projekts, kurā viņš ir koordinators. Plānotas 4 nodarbības: attālināti tiešsaistē ‑ 19.augusts, 26.augusts un 24.oktobris (katra nodarbība 3h), klātienē – viena diena decembra otrajā nedēļā (precīzāks datums tiks paziņots).

Dalībnieku skaitam nav ierobežojumu.

Nodarbības vadīs eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve un pedagoģijas eksperte Liene Millere un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas, Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” skolotāja Ineta Lielkalne.

Kursa programma (PDF)

Jautājumus par mācībām var uzdot, rakstot uz info@etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning hibrīdmācības”) vai zvanot uz 67356254 (Liene Millere), 67356252 (Linda Muižniece-Slesare).

Mācību sasniedzamie rezultāti:

 1. Dalībnieki zina veidus, kā atrast partnerus projektam.
 2. Dalībnieki zina pamatnosacījumus projekta komandas izveidei.
 3. Dalībnieki prot reģistrēt savu projektu platformā.
 4. Dalībnieki zina pamatnosacījumus TwinSpace iekārtošanai.
 5. Dalībnieki pārzina laba un kvalitatīva sadarbības projekta kritērijus.
 6. Dalībnieki prot reflektēt par projektā paveikto.
 7. Dalībnieki zina, kur un kā pieteikties Nacionālajam kvalitātes sertifikātam un balvām.

Prasības pretendentiem:

 • iepriekšēja pieredze kā dalībniekam/ koordinatoram vismaz vienā eTwinning projektā;
 • jebkura vecumposma un mācību priekšmetu skolotājs, kurš māca bērnus un skolēnus vecumā no 3-19 gadiem;
 • reģistrējies school-education.ec.europa.eu un ir pievienojis izglītības iestādi savam profilam (ātrā pamācībaizvērstas pamācības un skaidrojumi);
 • gatavs īstenot starptautisku eTwinning projektu savā izglītības iestādē;
 • gatavs būt eTwinning projekta koordinators.

Noteikumi un izmaksas

Attālināti: Dalība bez maksas. Nepieciešamos materiālus eTwinning nosūtīs katram dalībniekam. Citus izdevumus eTwinning nesedz.

Klātienē: eTwinning sedz dalības maksu, telpas izmaksas un ēdināšanas izdevumus klātienes nodarbībām. Par nokļūšanu pasākuma vietā ir atbildīgs dalībnieks. Pasākums tiks fotografēts un filmēts.

Apliecība: No dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva dalība visās mācību aktivitātēs. Lai iegūtu apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 24h apmērā, kursa dalībniekam jāapmeklē visas 4 nodarbības un jāīsteno viens starptautisks projekts, kurā viņš ir projekta dibinātājs un koordinators. Ja dalībnieks kavē nodarbības vai aktīvi neiesaistās mācību procesā, apliecības par profesionālo pilnveidi netiek izsniegta.

Reģistrācija

Pieteikšanās termiņš – šī gada 22. jūlijs (plkst 9:00)aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Ja no vienas iestādes piesakās vairāki pedagogi, katram ir jāaizpilda sava pieteikuma anketa. Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām, katram dalībniekam personīgi nosūtot ziņu e-pastā*.

*Ja pretendents norāda inbox.lv e-pastu, aicinām sekot līdzi arī mēstuļu kastītei, jo e-pasti no eTwinning mēdz iekrist tur.

Dalīties
Translate »