Nacionālā eTwinning konference 2022

8. oktobrī Rīgā norisināsies “Nacionālā eTwinning konference 2022”. Konferences laikā skolu komandas prezentēs septiņus labākos pagājušā mācību gada eTwinning sadarbības projektus – piecus starptautiskos un divus nacionālos. Pasākuma laikā uzstāsies Privātās pamatskolas “Domdaris” direktore un skolas dibinātāja Dace Jaundāldere Dātava un Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore Solvita Lazdiņa ar savu pieredzi par to, kā veidot uz izaugsmi vērstu mācīšanās vidi, kura atbalsta un stimulē bērnu zinātkāri un motivē skolēnus sasniegt savu maksimālo potenciālu. Klausītāji iegūs arī praktiskus piemērus, kas noderēs, lai motivētu skolēnus mācīties un radītu vidi, kurā viņiem patīk atrasties, mācīties un izzināt pasauli ap sevi. Pasākuma noslēgumā tiks pasniegta balva konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2022” uzvarētājiem!

Aicinām dalībai pieteikties eTwinning skolotājus, skolu vadības un izglītības pārvalžu pārstāvjus, kurus interesē projektu organizēšana, tehnoloģiju izmantošana mācību darbā un 21. gadsimta izglītība. Tiks nodrošināta arī pasākuma tiešraide Facebook.

Konferences darba kārtība (PDF)

Pieteikuma termiņš: 4. oktobra plkst. 9:00, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Dalībnieku skaits ir ierobežots (100 dalībnieki). Klātienes dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (6h apmērā), dalībniekiem, kuri piedalīsies konferencē attālināti, apliecību neizsniedz.

Konferencē prezentēs labākos projektus

Konferences sākuma daļā konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2022” finālisti (skolēni kopā ar skolotājiem) prezentēs savus skolu sadarbības projektus, lai cīnītos par eTwinning nacionālo gada balvu.

Finālisti (nejaušā secībā):

  • Mežupes pamatskolas projekts “Working together makes things better” (projekta iesniedzēja Gundega Daņilova);
  • Jūrmalas Pumpuru vidusskolas projekts “Be media literate” (projekta iesniedzēja Rudīte Kaņepāja);
  • J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “An origami trip around the world” (projekta iesniedzēja Anna Beļska);
  • Rīgas Teikas vidusskolas projekts “Errate die Redewendung!” (projekta iesniedzēja Helēna Briede);
  • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” projekts “ICT ,SΤΕΑΜ and robotics in preschool education” (projekta iesniedzēja Dita Holla);
  • Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes projekts “Vistas dzīves cikls” (projekta iesniedzēja Kristīne Salīte), kas dibināts kopā ar Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādi (projekta vadītāja Valentīna Zinovjeva);
  • Limbažu Valsts ģimnāzijas projekts “Projekta darbs” (projekta iesniedzēja Edīte Sarva), kas īstenots kopā ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju (projekta vadītājs Oskars Kaulēns).

Skolēns kā virzītājspēks nākotnes skolā

Visa gada garumā eTwinning ir aktualizējis gada tēmas “Mūsu nākotne – pievilcīgāka, ilgtspējīgāka, iekļaujošāka: skolas un Jaunais Eiropas Bauhaus” nozīmību dažādās tās variācijās. Arī nacionālas konferences laikā pievērsīsimies vienam no mūsuprāt svarīgākajiem aspektiem ne tikai gada tēmas ietvaros, bet arī eTwinning pamatam – skolēnam kā virzītājspēkam. Skolēni skolās spēlē aktīvu lomu un izstrādā ne tikai skolas fizisko vidi, bet arī padara to par vietu, kur atspoguļojas viņu vērtības.

2006. gadā Kerola Dveka (Carol Dweck) izdeva grāmatu, kurā autore skaidro savas ilggadējās pētniecības rezultātā radīto teoriju par diviem pretējiem konceptiem – “fiksētu domāšanu” un “izaugsmes domāšanu”. Apjomīgajā pētījumā autore apskata iemeslus, kāpēc cilvēkiem piemīt viens vai otrs skatījums un kā katra pieeja ietekmē cilvēka personību, motivāciju un attīstību. Lai visi bērni varētu sasniegt savu maksimālo potenciālu, ir svarīgi, ka skola veido šādu uz izaugsmi vērstu mācīšanās vidi, kura atbalsta un stimulē bērna zinātkāri. Konferences laikā būs iespēja dzirdēt gan teorētiskos aspektus, gan iepazīties ar praktiskiem piemēriem.

Vispirms privātās pamatskolas “Domdaris” direktore un skolas dibinātāja Dace Jaundāldere Dātava dalīsies praktiskā pieredzē par skolēnu centrēta mācību procesa organizēšanu, skolēnu motivēšanu un zinātkāres veicināšanu. Pēc tam Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore Solvita Lazdiņa dalīsies ar savu pieredzi un atziņām par to, kā šādu vidi veidot skolā. Solvita ir pārliecināta, ka vēlmi mācīties var padarīt “lipīgu”, ja vien skola pie tā mērķtiecīgi strādā.

Drošība pasākuma laikā

Pasākums tiks organizēts, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un fizisko distancēšanos. Rūpējoties par savu, konferences dalībnieku un JSPA darbinieku drošību, pasākuma laikā aicinām ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos piesardzības pasākumus: dezinficēt rokas un ievērot divu metru distanci. Sliktas pašsajūtas gadījumā palikt mājās (par to informējot pasākuma organizatorus).

Tev ir jautājumi? Sazinies ar mums!

Jautājumus par konferenci var uzdot, rakstot uz info@etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning nacionālā konference”) vai zvanot uz 67356252.

 

Informējam, ka šī pasākuma laikā ir iespējama fotografēšana un filmēšana, kā arī audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi JSPA, aicinām ieskatīties tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.

Dalīties
Translate »