Starptautisks eTwinning seminārs pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem par pilsonisko līdzdalību

Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina pirmsskolu un sākumskolu pedagogus līdz 13.augustam pieteikties starptautiskam semināram “No klases līdz kopienai: skolotāju sagatavošana pilsonīskās līdzdalības mācīšanai” (From classroom to community: equipping teachers for citizenship education). Seminārs norisināsies no 17. līdz 19. oktobrim Tallinā, Igaunijā. Pretendentam nepieciešama pieredze eTwinning projektu īstenošanā un interese īstenot starptautisku eTwinning projektu!

Ko iemācīsies?

Pilsoniskajai līdzdalībai ir izšķiroša nozīme personības un sabiedrības attīstībā, jo tā māca cilvēkus rīkoties atbildīgi un rūpēties par savas kopienas labklājību (Eiropas Kultūras un izglītības komiteja, 2022; Eiropas Komisija, 2018). Agrīna iesaiste sabiedrībā veicina cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma kultūru, tāpēc ir būtiski integrēt pilsonisko līdzdalību jau no pirmajām klasēm. Pedagogiem ir būtiska loma aktīvu pilsoņu audzināšanā, kuriem ir zināšanas, prasmes un vērtības, lai pozitīvi ietekmētu savas kopienas (Eiropas Parlamentārās pētniecības dienests, 2023). Pilsoniskā līdzdalība veicina harmonisku līdzāspastāvēšanu un atbildīgu pilsoniskumu valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī (Eurydice, 2017). eTwinning kopiena uzlabo kultūras izpratni un sagatavo skolotājus un skolēnus iekļaujošai globālai pilsonībai, izmantojot starpkultūru sadarbību un demokrātisku līdzdalību (Eiropas Komisija, 2023; Eiropas Padome, 2012).

Atpazīstot izglītības iestāžu būtisko lomu bērnu izpratnes par pilsonisko līdzdalību un demokrātisko vērtību veicināšanā, šajā seminārā uzmanība tiks pievērsta tam, lai pirmsskolu un sākumskolu skolotājiem sniegtu zināšanas, stratēģijas un resursus, kas nepieciešamas, lai efektīvi integrētu pilsoniskās līdzdalības prasmes savā mācību programmā. Sniedzot skolotājiem iespēju veicināt bērnu pašapziņu, pilsonisko līdzdalību un radītu iekļaujošu vidi, mēs vēlamies audzināt atbildīgu un aktīvu pilsoņu paaudzi, kas veidos gaišāku nākotni visiem.

No Latvijas piedalīsies divi dalībnieki.

Semināra programmas uzdalībaimetums (PDF)

Šajā seminārā dalībnieki:

 • padziļinās savu izpratni par pilsonisko līdzdalību;
 • izpētīs dažādas pilsoniskās līdzdalības apakštēmas, pilsoniskajai līdzdalībai veltīto darbsemināru laikā;
 • apgūs praktiskas stratēģijas pilsoniskās līdzdalības integrēšanai savā klasē, iepazīstoties ar labās prakses piemēriem;
 • iegūs praktiskus rīkus un resursus, lai skolēniem dotu iespēju kļūt par aktīviem pilsoņiem.

Prasības pretendentiem:

 • pirmsskolas vai sākumskolas pedagogs;
 • ir pieredze eTwinning projektu īstenošanā;
 • reģistrējies  school-education.ec.europa.eu (pamācība);
 • var sazināties angļu valodā;
 • pēc semināra gatavs īstenot starptautisku eTwinning projektu savā izglītības iestādē;
 • gatavs izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās vai publikācijas, kas nav sociālo mediju ieraksti, 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).

Līgums un izmaksas:

 • Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), kurā apņemas:
  • piedalīties visās pasākuma aktivitātēs,
  • īstenot starptautisku eTwinning projektu,
  • izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās vai publikācijas, kas nav sociālo mediju ieraksti, 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).
 • JSPA sedz semināra transporta izmaksas, dalības maksu, viesnīcas, ēdināšanas izdevumus un ceļojuma apdrošināšanu.
 • JSPA nodrošina transporta biļetes – pēc līguma slēgšanas JSPA iegādājas un dalībniekam nosūta lidojuma biļetes.
 • JSPA sedz dalībnieka sabiedriskā transporta izmaksas Igaunijā, pēc tam, kad dalībnieks aģentūrai iesniedz transporta biļetes/ čekus.

Reģistrācija

Pieteikšanās termiņš – šī gada 13.augusts (plkst. 9:00), aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā, katram dalībniekam personīgi nosūtot ziņu e-pastā. Semināru organizē eTwinning Centrālais atbalsta dienests. Semināra darba valoda – angļu.

Radās jautājumi?

Jautājumus par semināru var uzdot, rakstot uz info@etwinning.lv (tematā norādot „Seminārs Igaunijā”) vai zvanot uz 67356252.

Dalīties
Translate »