Tiešsaistes seminārs pašvaldību darbiniekiem par Democracy Reloading rīku

Pasākuma datums
18.  marts,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 15.03.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Kategorija
SALTO
No 2021. gada 18. marta  – 17. jūnijam Beļģijas nacionālā aģentūra rīko tiešsaistes semināru pašvaldības darbiniekiem, lai palīdzētu viņiem attīstīt un īstenot jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanu un uzlabot vietējo demokrātiju, izmantojot the Democracy Reloading tiešsaistes rīku. Dalībai seminārā līdz 15. martam nepieciešams reģistrēties SALTO-YOUTH tīmekļa vietnē.
Jauniešu iesaistīšana jaunatnes politikas izstrādē un lēmumu pieņemšanā ir būtiska, lai palielinātu viņu piederības sajūtu un aktīvu pilsonisku līdzdalību savās kopienās. Tas rada nepieciešamību pašvaldības un valsts iestādēm pievērsties jauniešu vajadzībām un interesēm, iesaistīt jauniešus problēmu risināšanā, paaugstināt viņu līdzatbildības līmeni un atbildību par savu kopienu un tādējādi uzlabot vietējo līdzdalību. Ja jaunieši būs pienācīgi informēti, apmācīti, pilnvaroti un iesaistīti, viņi būs labākie pārmaiņu īstenotāji un Eiropas vērtību – demokrātijas, tiesiskuma un vienlīdzības – veicinātāji.
Democracy Reloading ir Erasmus+ jauniešu nacionālo aģentūru partnerība kopš 2015. gada, kas tika izveidota kā stratēģiska pieeja sadarbībai ar vietējām un reģionālajām valsts iestādēm, plānojot, izstrādājot, uzturot un reformējot demokrātiskas jauniešu līdzdalības struktūras dialogam, koplēmumam un kopīgai pārvaldībai. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta pēdējo piecu gadu aktivitātēs, tika izstrādāts rīks, apkopojot pašvaldībām nepieciešamās kompetences jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, un tiešsaistes rīkkopa, kas izstrādāta, lai atbalstītu šo kompetenču attīstību. Šis rīkkopa ir ilgtermiņa stratēģiskās attīstības plāna pamats, izmantojot programmu Erasmus+ Youth. Tās mērķis ir paredzēt jaunatnes politikas pašvaldību darbiniekiem kļūt pilnvarotākiem, kompetentākiem un gatavākiem iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā, tādējādi uzlabojot aktīvu pilsonisko līdzdalību un demokrātiju vietējās kopienās.
Democracy Reloading rīkam no 2021. gada 1. marta var piekļūt šeit: www.democracy-reloading.eu
Lai iepazīstinātu ar Democracy Reloading rīku, laikā no 2021. gada marta līdz jūnijam tiks organizēti četri tīmekļa semināri:
  • 18. marts, plkst. 15.30–17.00 pēc Central European Time (CET) laika
  • 27. aprīlis, plkst. 15.30-17.00 pēc Central European Time (CET) laika
  • 25. maijā plkst. 15.30–17.00 pēc Central European Time (CET) laika
  • 17. jūnijā plkst. 15.30–17.00 pēc Central European Time (CET) laika
Reģistrācijas formā ir dota iespēja izvēlēties sev piemērotāko mācību datumu. Tiešsaistes seminārs ir paredzēts pašvaldību darbiniekiem un jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, kuras vēlas uzlabot savu jaunatnes politiku, struktūras un projektus, iesaistot jauniešus pašvaldību lēmumu pieņemšanā.
Dalīties
Translate »