Tiešsaistes mācības “SoliDARE”

Pasākuma datums
6.  - 20.  oktobris,  2020
Norises vieta
Kategorija


No 6. – 20. oktobrim platformā Zoom notiks 3 tiešsaistes mācības “SoliDARE”. Mācību mērķis ir pulcēt to organizāciju pārstāvjus, kas aktīvi darbojas Eiropas Solidaritātes korpusa programmā. Tiešsaistes mācības ir daļa no tiešsaistes un neklātienes mācībām. Dalībai mācībās nepieciešams reģistrēties, līdz 6. septembrim aizpildot pieteikuma anketu SALTO Resursu centra vietnē.

Tiešsaistes mācību mērķis ir pulcēt organizāciju un neformālo grupu pārstāvjus, kas aktīvi darbojas Eiropas Solidaritātes korpusa programmā. Dalībnieki kopīgi veidos sanāksmes saturu. Mācību uzdevumi:

  • izpētīt solidaritātes nozīmi Covid-19 laikos vietējā un starptautiskā mērogā;
  • iepazīt solidaritāti vietējās sabiedrības un Eiropas līmenī, izzināt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” priekšrocības;
  • atbalstīt tīklošanos un partnerību veidošanos strap organizācijām, kuras strādā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem;
  • izzināt kā starptautiskā mobilitāte var veicināt solidaritāti, ņemot vērā katras organizācijas vajadzības;
  • attīstīt piederības sajūtu programmas kopienai;
  • iedvesmot.

Sanāksmes notiks trīs dažādās nedēļās, no plkst. 10:00 līdz 13:00 pēc Viduseiropas laika (CET).

SoliDARE Covid-19! – 06.10.2020
Dalībnieki izpētīs, ko nozīmē un kā solidaritāte izskatās Covid-19 kontekstā, un kādu lomu tajā var spēlēt Eiropas Solidaritātes korpusa kopiena.

SOLDARE savu kopienu! – 13.10.2020
Dalībnieki koncentrēsies uz to, kā solidaritāte izskatās kopienā/sabiedrībā, un kā programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”  to var veicināt.

SoliDARE starptautiski! – 20.10.2020
Galvenā uzmanība tiks pievērsta starptautiskās sadarbības iespējām programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, un kā kopienu dalībnieki var atbalstīt starptautisku solidaritāti;

Dalībnieki tiek aicināti piedalīties visās sesijās vai izvēlēties sev interesējošās mācību sesijas. Pēc tiešsaistes sanāksmēm ir paredzētas klātienes mācības Rumānijā. Šim pasākumam tiks izveidota atsevišķa pieteikšanās procedūra. Tiešsaistes mācību dalībniekiem būs prioritāte, reģistrējoties klātienes mācībām.

Mācības organizē Eiropas Solidaritātes korpusa resursu centrs kopā ar Rumānijas Nacionālo aģentūru (Agenția Națională pentru Programme Comunitare Domeniul Educației și Formării Profesionale) un Polijas Nacionālo aģentūru (Izglītības sistēmas attīstības fonds), izstrādājot starptautisku jauktu pasākumu “SoliDARE”, ar virtuālu sanāksmi (2020. gada oktobris) un privātā sektora sanāksme, kas plānota 2020. gada novembrī Rumānijā. Šis ir pirmais pasākumu kopums, kas atbalstīs organizāciju kopienas veidošanu.

Papildu informācija:
Laura Reisele
Projektu koordinatore
laura.reisele@jaunatne.gov.lv
Tel. 67358061

Dalīties
Translate »