Mācības “Sociāli iekļaujošu projektu darbnīca”

Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu jaunatnes jomas projektos, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus piedalīties mācībās “Sociāli iekļaujošu projektu darbnīca”, kas norisināsies no 8. līdz 9. septembrim klātienē Pierīgā. Mācībās plānots stiprināt organizāciju prasmes un zināšanas veidot sociāli iekļaujošu projektu pieteikumus Eiropas Savienības programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – ES programmas)

Mācībās, akcentējot sociālo iekļaušanu, tiks apskatīti tādi ES programmu jaunatnes jomas projekti kā:

 • jauniešu apmaiņas projekti;
 • brīvprātīgā darba projekti;
 • solidaritātes projekti;
 • jaunatnes līdzdalības projekti.

Mācību mērķi:

 • veicināt sociālo iekļaušanu un jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību ES programmās;
 • vairot dalībnieku motivāciju un izpratni par ES prioritātēm jaunatnes jomā un projektu veidiem, būtību, mērķiem un galvenajiem ieguvumiem;
 • veicināt dalībnieku izpratni par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu un Youthpass.

Divu dienu laikā mācību dalībniekiem būs iespēja:

 • iepazīt ES programmu būtību, prioritātes;
 • izzināt sociāli iekļaujošu projektu būtību un nozīmīgumu;
 • izvērtēt projektu ciklu;
 • iepazīt dažādu ES programmu projektu veidu iespējas un priekšrocības;
 • aplūkot projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumus, akcentējot sociālās iekļaušanas aspektu.

Mācībās aicinām piedalīties pa pāriem – vienam organizācijas pārstāvim un vienam jaunietim. Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekam jāpiedalās abās divās mācību dienās!

Dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Konkrēta mācību norises vieta Pierīgā tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem.

Reģistrācija mācībām līdz 31. augustam, aizpildot anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Plašāka informācija par ES programmu projektu veidiem pieejama JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Visi projekti jauniešiem”.

 

Papildu informācija: 

Katrīna Vītola
JSPA projektu vadītāja
Tālr.: 67358066
katrina.vitola@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »