Projektu darbnīca par sociāli iekļaujošiem projektiem

Pasākuma datums
3.  - 5.  septembris,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 29.08.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Kategorija

 

Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu jaunatnes jomas projektos, mācībās plānots stiprināt organizāciju prasmes un zināšanas veidot sociāli iekļaujošu projektu pieteikumus Eiropas Savienības programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – ES programmas), Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas piedalīties mācībās “Projektu darbnīca sociāli iekļaujošiem projektiem jaunatnes jomā”, kas notiks no 3. – 5. septembrim gan klātienē, gan tiešsaistes formā.

Mācībās, akcentējot sociālo iekļaušanu, ietverot NEET aspektu, tiks apskatīti tādi ES programmu jaunatnes jomas projekti kā:

  • jauniešu apmaiņas;
  • brīvprātīgā darba projekti;
  • solidaritātes projekti;
  • jaunatnes līdzdalības projekti.

Mācību mērķi:

  • veicināt sociālo iekļaušanu un jauniešu ar ierobežotām iespējām (tai skaitā NEET [1] situācijā) dalību ES programmās;
  • vairot dalībnieku motivāciju un izpratni par ES prioritātēm jaunatnes jomā un projektu veidiem, būtību, mērķiem un galvenajiem ieguvumiem;
  • veicināt dalībnieku izpratni par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu un Youthpass.

Trīs dienu laikā mācību dalībniekiem būs iespēja  iepazīt ES programmu būtību, prioritātes, izzināt sociāli iekļaujošu projektu būtību un nozīmīgumu, izvērtēt projektu ciklu, iepazīt dažādu ES programmu projektu veidu iespējas un priekšrocības, aplūkot projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumus, akcentējot sociālās iekļaušanas aspektu.  Mācībās aicinām piedalīties pa pāriem – vienam organizācijas pārstāvim un vienam jaunietim. Mācības dalībniekiem, kuriem ir Covid – 19 sertifikāts par vakcināciju / pārslimošanu vai pēdējo 48 h laikā veikts negatīvs Covid – 19 tests (maksas pakalpojums), notiks klātienē Pierīgā, bet citiem interesentiem būs iespēja piedalīties mācībās ar tiešsaistes rīka “Zoom” starpniecību.

Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekam jāpiedalās visās trīs mācību dienās! Klātienes mācību apmeklētājiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Konkrēta mācību norises vieta Pierīgā tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem.

Reģistrācija mācībām līdz 29. augustam, aizpildot anketu: https://forms.gle/Nj4A5iNjy1ztAy727. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 31. augustam, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 

Plašāka informācija par ES programmu projektu veidiem pieejama: https://jaunatne.gov.lv/iespejas-jauniesiem/visi-projekti-jauniesiem/

Papildu informācija: 

Aija Kasemira
aija.kasemira@jaunatne.gov.lv
Tālr. 67358066

[1] jaunietis nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās

Dalīties
Translate »