Projektu darbnīca par “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem (II līmenis)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju un pašvaldību pārstāvjus līdz 12. janvārim (ieskaitot) pieteikties divu līmeņu projektu darbnīcām par programmas “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem. 2. līmeņa projektu darbnīca notiks 7. februārī tiešsaistes platformā Zoom (dalībniekiem, kuri piedalījās 1. līmenī). 

Projektu darbnīcas mērķis ir sniegt papildus atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Ar atgriezeniskās saites no mācību vadītājiem un konsultāciju ar JSPA ekspertu palīdzību dalībniekiem būs iespēja noslīpēt savu projekta ideju un sagatavot to pirmreizējai vai atkārtotai iesniegšanai.

Projektu darbnīcas paredzētas:

  • organizācijām, kuras “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus jau ir uzrakstījušas un tuvākajā laikā plāno tos iesniegt;
  • organizācijām, kuru iesniegtie “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti tikuši noraidīti;

Abos projektu darbnīcu līmeņos paredzēts fokusēties uz katra projekta tipiskajām kļūdām, iespējām, kas netiek izmantotas un lietām, kas jāņem vērā, rakstot projektu pieteikumus.

Pieteikšanās un svarīga informācija

Lai piedalītos mācībās, dalībniekiem līdz 2024. gada 12. janvārim (ieskaitot) jāaizpilda viena kopīga pieteikuma anketa. Rezultāti tiks paziņoti 2024. gada 15. janvārī. Mācībām aicinām pieteikties dalībniekus, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, kā arī komandās pa 2 no katras organizācijas.

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā nedēļu pirms mācībām.

Dalības maksa

Dalība mācībās ir bez maksas. JSPA sedz izmitināšanas divvietīgos numuriņos, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

Papildu informācija

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatoru Ingmāru Zvirgzdiņu (ingmas.zvirgzdins@jaunatne.gov.lv, +371 62001011).

Dalīties
Translate »