Projektu darbnīca par “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” projektiem (I līmenis)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties divu līmeņu klātienes projektu darbnīcām par programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Parnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības) projektiem. 1. līmeņa darbnīca notiks 29.11.-01.12.2023. Siguldā. Katrā darbnīcu līmenī paredzēts fokusēties uz dažādiem mērķiem, lai veiksmīgi izprastu projektu veidu un izstrādātu savas idejas projekta pieteikumu.

Mācību ietvaros katrai komandai paredzētas divas klātienes mācības (1. un 2. līmeņa darbnīcas), “mājasdarbi” un mentora atbalsts (mentora atbalsts tiks nodrošināts pēc 2. līmeņa mācībām un līdz projektu iesniegšanas termiņam 2024. gada pavasarī). Tas nepieciešams veiksmīgu, dalībnieku organizācijas vai pašvaldības vajadzībās balstītu mērķu sasniegšanai, atbilstoša projekta veida piemērošanai un neskaidru jautājumu projekta pieteikuma izstrādes procesā risināšanai.

1. līmeņa darbnīcā paredzēts:

 • uzzināt par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
 • izprast, kas ir jaunatnes politika un neformālā izglītība projektu “Partnerības sadarbībai” kontekstā;
 • uzzināt par programmas “Erasmus+” Partnerības sadarbībai projektiem, un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
 • domāt par sava projekta ideju un iegūt atgriezenisko saiti par to, konsultējoties ar mācību vadītājiem un JSPA ekspertu;
 • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.

2. līmeņa darbnīcā (10.01.-11.01.2024., norises vieta pagaidām nav zināma) paredzēts:

 • definēt projekta idejas gala versiju un strādāt pie projekta pieteikuma detalizētas sagatavošanas;
 • gūt vērtīgus padomus un ieteikumus no mācību vadītājiem un JSPA eksperta projekta idejas detaļu izstrādē un pieteikuma rakstīšanā;
 • izstrādāt projekta pieteikumu tiktāl, lai pēc darbnīcas būtu iespējams to pabeigt individuāli un iesniegt 2024. gada februārī;
 • iegūt jaunus kontaktus un apmainīties ar pieredzi ar citu organizāciju pārstāvjiem.

Lai iegūtu pilnīgu ieskatu un izpratni par jaunatnes jomu un projektu “Partnerības sadarbībai” veidu, visi mācību dalībnieki ir aicināti piedalīties abos darbnīcu līmeņos (1. līmeņa darbnīcas dalībnieki automātiski tiks apstiprināti arī dalībai 2. līmeņa darbnīcā.). Pieteikšanās 2.līmeņa darbnīcai netiks sludināta publiski.

Par “Erasmus+” 2. pamatdarbību “Partnerības sadarbībai” un projektu veidiem

Galvenais Partnerības sadarbībai projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti. Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām un plānotās ietekmes, izdala divus projektu veidus:

 1. Sadarbības partnerības projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu pieredzējušām organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams uzzināt tīmekļvietnes sadaļā “Sadarbības partnerības projekti”.
 2. Maza mēroga partnerības projektu mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams uzzināt tīmekļvietnes sadaļā “Maza mēroga partnerības projekti”.

Mācībās būs iespēja izvēlēties savam profilam un idejai atbilstošo projektu veidu un strādāt pie tā pieteikuma izstrādes. Vairāk informācijas par abiem projektu veidiem atrodama “Erasmus+” vadlīnijās.

Pieteikšanās

Pieteikties pirmā līmeņa mācībām var līdz 3. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu. Dalībnieku profils:

 • organizācijas ar vēlmi un iespēju sadarboties gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem;
 • pieredzējušas jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c.;
 • organizācijas, kas līdz šim nav startējušas JSPA izsludinātajos programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības projektu konkursos.

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 14. novembrim, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pieteikuma anketa uz 2. līmeņa mācībām tiks izsūtīta decembrī.

Būtiska informācija

! Mācībām aicinām pieteikties dalībniekus, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, kā arī komandās pa 2-3 organizācijas/pašvaldības pārstāvjiem. Lūgums katram organizācijas pārstāvim aizpildīt pieteikuma anketu individuāli.

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā nedēļu pirms mācībām.

Dalības maksa

Dalība mācībās ir bez maksas. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

Papildu informācija

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Kristīnu Kļimoviču (kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv, +371 67356284)

Dalīties
Translate »