Mācību cikls “Organizāciju kapacitātes stiprināšanas projektu darbnīca – “Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes un “Partnerības sadarbībai” projekti” (1. līmenis)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju, kā arī pašvaldību un to iestāžu pārstāvjus līdz 5. jūnijam pieteikties mācību ciklam – darbnīcām par programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības Jaunatnes darbinieku mobilitātes, kā arī 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” (Maza mēroga partnerību un Sadarbības partnerību) projektu veidošanu. Mācību laikā būs iespējams iegūt nepieciešamās zināšanas, kā arī praktiski darboties, lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu projektu pieteikumu kādā no iepriekš minētajiem projektu veidiem.

Par mācību ciklu

Mācību cikls tiks īstenots divos līmeņos:

 • 13.-15. jūnijs (1. līmenis visiem kopā);
 • 23.-25. augusts (2. līmenis organizācijām, kas izstrādās “Partnerības sadarbībai” projektu);
 • 29.-31. augusts (2. līmenis organizācijām, kas izstrādās jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu).

Mācību cikla ietvaros katrai komandai paredzētas divas klātienes mācības (1. un 2. līmenis), “mājas darbi” un mentora atbalsts.

Par mācību līmeņiem un to saturu

Katrā mācību līmenī paredzēts fokusēties uz dažādiem mērķiem, lai veiksmīgi izprastu projektu veidu un izstrādātu savas idejas projekta pieteikumu.

1. līmeņa mācībās (13.06.-15.06., Rija VEF Hotel) paredzēts:

 • uzzināt par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
 • uzzināt, kas ir jaunatnes politika un neformālā izglītība projektu Jaunatnes darbinieku mobilitātes un “Partnerības sadarbībai” kontekstā;
 • uzzināt par programmas “Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes un “Partnerības sadarbībai” projektiem un kvalitātes kritērijiem;
 • domāt par sava projekta ideju un iegūt atgriezenisko saiti par to, konsultējoties ar mācību vadītājiem un JSPA ekspertu;
 • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.

Lai iegūtu pilnīgu ieskatu un izpratni par jaunatnes jomu, kā arī “Erasmus+” projektu “Partnerības sadarbībai” un Jaunatnes darbinieku mobilitātes veidiem, visi mācību dalībnieki ir aicināti piedalīties abos mācību līmeņos. Informējam, ka visi 1. līmeņa mācību dalībnieki automātiski tiks apstiprināti arī dalībai izvēlētajās 2.līmeņa mācībās. Aicinām rēķināties, ka dalība šajā mācību ciklā ir ilgtermiņa iesaiste sava projekta izstrādē.

Mācību laikā un pēc tām dalībniekiem tiks nodrošināts mentora atbalsts (mācību laikā un līdz projektu iesniegšanas termiņam šī gada rudenī). Tas nepieciešams veiksmīgu, dalībnieku organizācijas vai pašvaldības vajadzībās balstītu mērķu sasniegšanai, atbilstoša projekta veida piemērošanai un neskaidru jautājumu projekta pieteikuma izstrādes procesā risināšanai.

Reģistrācija šīs mācībām ir noslēgusies!

Par projektu veidiem

 • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi starptautiskā vidē, sekmējot iesaistīto organizāciju kapacitātes celšanu. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams izlasīt satura lapā “Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti”.
 • Sadarbības partnerības projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams izlasīt satura lapā “Sadarbības partnerības projekti”.
 • Maza mēroga partnerības projektu mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams izlasīt satura lapā “Maza mēroga partnerības projekti”.
Dalīties
Translate »